Enigt Folketing: Eleverne i 8., 9. og 10. klasse skal ikke længere vurderes på uddannelsesparathed

15. februar 2024

Fra skoleåret 2024/2025 skal udskolingens elever ikke længere vurderes på deres uddannelsesparathed, da et enigt Folketing den 8. februar har vedtaget lovforslaget om afskaffelse af uddannelsesparathedsvurderingen.

Enigt Folketing - Eleverne I 8., 9. Og 10. Klasse Skal Ikke Længere Vurderes På Uddannelsesparathed

Et enigt folketing har den 8. februar besluttet, at eleverne i 8. 9. og 10. klasse ikke længere skal vurderes på deres sociale, personlige eller praksisfaglige forudsætninger for at blive optaget på en ungdomsuddannelse. Lovændringen sker på baggrund af en politisk aftale i regeringen d. 21. april 2023.

Ifølge en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ’Sammen om Skolen og ungdomsuddannelser’ var uddannelsesparathedsvurderingen både meget ressourcekrævende og havde en dårlig indflydelse på elevernes selvopfattelse. Den dårlige selvopfattelse risikerer at øge mistrivsel og derfor var konklusionen, at vurderingen måtte afskaffes.

Lokal frihed til skoler

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye fortæller, at afskaffelsen af uddannelsesparathedsvurderingen skal frisætte skoler:

Jeg er en glad minister i dag. Skolen skal bruge tiden på at undervise eleverne. Vi skal ikke spilde ressourcer på at foretage bureaukratiske vurderinger af elevernes tolerance og valgparathed og andet abstrakt. Regeringen ønsker at frisætte velfærdssamfundet fra skrivebordsarbejde. Afskaffelsen af denne lov er et lille skridt på vejen og skal ses i sammenhæng med de mange andre forslag til frisættelse, som vi er i gang med at gennemføre,” siger Mattias Tesfaye.

Det bliver nu op til skolens lærere, skoleledere og vejledere at tilrettelægge en vejledningsproces, der skal tage hensyn til den enkelte elev.

-TUR

Læs mere om afskaffelsen af uddannelsesparathedsvurderingen her.

facebook twitter