Ny miniguide i konflikthåndtering er netop udkommet

16. februar 2024

Som opfølgning på filmprojektet ”Stop konflikten – ikke bussen” har TUR Forlag udarbejdet en helt ny miniguide, hvor de gode råd fra filmene uddybes. Guiden er lige velegnet til brug i virksomhederne som i undervisning i konflikthåndtering på AMU og EUD.

Miniguide _konflikthaandtering _TUR Forlag _1200x 800

Formålet med miniguiden er at hjælpe virksomheder og skoler med at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejdere, der som led i deres arbejde har kontakt med kunder og passagerer.

Miniguide konflikthåndtering er udarbejdet på baggrund af fem konfliktråd, som er udviklet til filmprojektet ”Stop konflikten – ikke bussen”. Målet med filmene er at give bl.a. buschauffører konkrete værktøjer til at skabe en god og sikker arbejdsdag for sig selv. Det sker ved hjælp af konkrete anvisninger til, hvordan man kan undgå eller nedtrappe konflikter i mødet med mange passagerer dagligt.

Rådene egner sig imidlertid også til mange andre situationer og brancher, fordi de er meget håndgribelige og nemme at omsætte i praksis. Miniguiden indeholder desuden forslag til emner til rollespil, som nemt kan ændres til andre, mere relevante emner for den pågældende virksomhed eller personalegruppe.

HR-afdelingen i virksomheder kan bruge miniguiden på fx fyraftensmøder om psykisk arbejdsmiljø eller konflikthåndtering. Den kan også udleveres til både nye og erfarne medarbejdere som et konkret værktøj til, hvordan man selv kan skabe sig en god og tryg arbejdsdag.

Undervisere og faglærere på AMU og EUD kan med stor fordel bruge Miniguide konflikthåndtering til at understøtte undervisningen i konflikthåndtering.

Læs mere om indholdet i miniguiden her.

- TUR Forlag

facebook twitter