Flere uddannelsesmuligheder vil styrke erhvervsuddannelserne

15. maj 2024

En undersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut viser, at manglende videreuddannelsesmuligheder er en af de største årsager til unges fravalg af erhvervsuddannelser. Ifølge tre aktører inden for uddannelsesektoren vil bedre adgang til videreuddannelse styrke tilslutningen til erhvervsuddannelser. 2021_12_21_must _tur _esbjerg _CHRB_78A0423-representation

I Altinget kan man i denne uge læse et debatindlæg af Steen Enemark Kildesgaard, Heinager og Morten Emborg, der er henholdsvis rektor på KEA, administrerende direktør for NEXT og direktør for TEC, der argumenterer for, at en forbedret adgang til videreuddannelse kan øge tilslutningen til erhvervsuddannelserne.

I uddannelsesdebatindlægget pointerer de tre stemmer inden for uddnannelsessektoren, at den erhvervsrettede uddannelsesvej kan blive mere attraktiv, hvis der åbnes flere muligheder for videreuddannelse for faglærte. Dette vil give unge mere fleksibilitet i deres uddannelsesvalg og modvirke følelsen af at være bundet til en bestemt sti tidligt i deres uddannelsesforløb.

Undersøgelsen fra EVA kan hentes her.

Til dette tilføjer de, at en af udfordringerne ved den manglende tilvalg af erhvervsuddannelserne ligeledes skyldes en manglende klarhed i overgangene mellem forskellige uddannelsesniveauer, hvilket kan virke afskrækkende for mange potentielle ansøgere.
Derfor opfordrer de til bedre kommunikation omkring karriereveje og overgange mellem erhvervsuddannelserne.

I et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner som NEXT, TEC og KEA søges der allerede at synliggøre de mange muligheder ved den erhvervsrettede uddannelsesvej. Men for at virkelig styrke denne vej, kræves det bredere politisk og institutionelt samarbejde samt en mere gennemsigtig uddannelsesstruktur, som tydeligt viser de mange karrieremuligheder for faglærte.

- TUR

Læs indlægget i Altinget her.

facebook twitter