Oplæringskonsulenterne mangler viden om håndtering af seksuel chikane

21. marts 2024

En nylig spørgeskemaundersøgelse foretaget af Institut for Menneskerettigheder viser en mangel på viden blandt erhvervsskolernes oplæringskonsulenter om skolens ansvar vedrørende håndtering af seksuel chikane på elevernes lærepladser.

COLOURBOX1208736

Undersøgelsen, der blev udsendt til 235 oplæringskonsulenter viser, at hver tredje oplæringskonsulent er bekendt med tilfælde af seksuel chikane under elevernes oplæring. Men ca. 47% af de adspurgte oplæringskonsulenterne kender ikke til skolens forpligtelser over for elever, der udsættes for seksuel chikane.

Krav på rådgivning
Elever på erhvervsuddannelserne skal være beskyttet mod seksuel chikane under hele deres uddannelse, men reglerne, der beskytter dem, findes i fire forskellige love: ligebehandlingsloven, erhvervsuddannelsesloven, arbejdsmiljøloven og undervisningsmiljøloven.

Derfor kan det ifølge Rasmus Brygger, Ligebehandlingschef hos Institut for Menneskerettigheder, være vanskeligt for elever og oplæringskonsulenter at hitte rede i lovgivningen. Rasmus Brygger fortæller i et interview med Altinget:

"Erhvervsskolerne skal håndtere meget lovgivning, og der er en risiko for, at det her falder ned mellem to stole".

For at afhjælpe problemet anbefaler Institut for Menneskerettigheder, at Børne- og Undervisningsministeriet forpligter erhvervsskolerne til at oprette rådgivning, så elever, der har været udsat for seksuel chikane på deres skolen eller læreplads, kan få hjælp.

"Vi mener, politikerne skal på banen og lave en tydeligere forpligtelse over for skolerne," siger Rasmus Brygger.

Øget samarbejde er vejen frem
Ifølge Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er vejen frem til at løse problemet at øge samarbejde. Derfor har de for nyligt etableret en alliance med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening, der skal bekæmpe problemer med chikane og uønsket seksuel opmærksomhed i sektoren.

"Det, der flytter noget, er kulturændringer, og de kommer ikke af lovgivning," fortæller Ole Heinager til mediet.

- TUR

Læs hele interviewet med Ole Heinager og Rasmus Brygger her. 

Hent spørgeskemaundersøgelse foretaget af Institut for Menneskerettigheder. 

facebook twitter