Løbende opgaver AMU

Arbejdet med Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB), løbende arbejdsopgave

 • Undersøge behov inden for kompetenceområderne
 • Udvikle og ajourføre fælles kompetencebeskrivelser. FKB skal vurderes mindst hvert 3. år.
 • Udvikle og justere en hensigtsmæssig kursusstruktur med grundkursus(er), videreuddannelse og efteruddannelse.
 • Koordinere kursusstrukturen og dens elementer med andre, tilgrænsende driftområder samt med andre brancheområder og efteruddannelsesudvalg.
 • Udvikle en tæt sammenhæng til eventuelle erhvervsuddannelser.

Arbejdet med uddannelsesmål, løbende arbejdsopgave

 • Indhente behov for udvikling af nye uddannelsesmål eller revision af eksisterende.
 • Begrunde og søge om midler til at gennemføre udvikling af uddannelsesmål.
 • Udarbejde Aftale om udviklingsopgave hvert projekt.
 • Træffe aftaler med udviklere og styre udviklingsarbejdet.
 • Eventuelt foretage udvikling / revision af uddannelsesmål i regi af TUR, uden projektbevilling.
 • Forberede uddannelsesmålet til forelæggelse i udvalget, herunder.
  • fastlægge det arbejdsmarkedspolitiske behov for uddannelsen.
  • fastlægge formål og mål med uddannelsen.
  • udarbejde spørgsmål til de systemfælles redskaber.
  • Udarbejde spørgsmål til effektmåling
   udarbejde bevistekst.
  • afgive forslag til takstindplacering.
  • fastlægge eventuelle særlige krav til faglærerkvalifikationer.
  • fastlægge eventuelle myndighedskrav.
 • Fremlægge uddannelsesmålet for UVM.
 • Tilknytte uddannelsesmålet til en eller flere FKB, når det er godkendt.
 • Informere godkendt skoler om målet.
 • Følge med i aktivitetsudviklingen for områdets uddannelsesmål.

Faglæreruddannelse, løbende arbejdsopgave

 • Begrunde og søge midler i UVM til udvikling af faglæreruddannelse.
 • Udarbejde kursusplaner og budget for hvert faglærerkursus.
 • Udbyde faglærerkurser.
 • Evaluere faglærerkurser og udstede uddannelsesbevis.
 • Gennemføre faglærerkonferencer.
 • Besøge skoler og faglærere.

Udvikling af undervisningsmaterialer, løbende arbejdsopgave

 • Vurdere behov og fastlægge om udviklingen er en opgave for TUR Forlag - eller om der skal søges udviklingsmidler.
 • Begrunde og søge midler i UVM til udvikling af læremidler.
 • Træffe aftaler med udviklere og styre udviklingsarbejdet.
 • Udgive undervisningsmaterialet og stå for salg, når det er en opgave for TUR Forlag.
 • Vedligeholde og revidere undervisningsmaterialet i TUR Forlag.

Analyser, løbende arbejdsopgave

 • Indhente behov for gennemførelse af analyser.
 • Begrunde og søge om midler til at gennemføre analyser.
 • Træffe aftaler med udviklere og styre analysearbejdet.

Andre opgaver, løbende arbejdsopgave

 • I øvrigt betjene udvalgene: Referater, mødeindkaldelser og notater.
 • Deltage i arrangementer afholdt af branchen.
 • Deltage i arbejdsgrupper under UVM.
 • Deltage i den fælles udveksling af viden og erfaring om AMU-programmet, både inden for sekretariatet og med andre efteruddannelsesudvalg.
 • Forhandle med og repræsentere udvalget i forhold til andre myndigheder, i de tilfælde, hvor kompetencen uddelegeres til sekretariatet.
 • Udarbejde og vedligeholde oplysninger om uddannelserne på www.tur.dk.
 • Følge den faglige udvikling inden for området i fagtidsskrifter, på nettet, mv.
 • Udarbejde strategi- og handlingsplan for de næste 3 år.
 • Deltage i eventuelle internationale udviklingsprojekter.
 • Eventuelt forberede området for erhvervsuddannelser, meritforløb, voksenerhvervsuddannelser.
 • Afholde dialogmøder med skolerne.

 

 

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag