Sekretariatet internt


Opgaver:

 • Mandagsmøder for konsulenter, forlag, kommunikation og bogholderi
 • Personalemøder hvert kvartal
 • Møder for administrativt personale (løbende)
 • Praktikuddannelse/elev
 • Bogholderi/regnskab og budget/revision
 • TUR Multitest
 • TUR Forlag
 • TUR faglæreruddannelse
 • Internationalt - EUROTRA
 • Kommunikation:
  • WEB
  • Nyhedsbreve
  • Presse
  • IT
  • Statistik (EUD/AMU)
  • Informationsmaterialer (f.eks. LUU, pjecer m.v.)

 

 

 

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag