Brancheudvalg for Ambulance og redning


ArbejdstagerrepræsentanterFagligt Fælles Forbund - 3F


Flemming Overgaard, København (formand)

Konsulent Leif Michael Larsen, København

Formand Jakob Andersen, København

Nina Bach Ludvigsen, København


FOA - Fag og Arbejde


Lotte Meilstrup, København
 
 
ArbejdsgiverrepræsentanterDansk Erhverv

Anne Søegaard Hansen, Falck Danmark A/S  

Funktionschef Maja Kirketerp Broløs, Falck (næstformand)

Områdeleder Jens Møller Knudsen, Odense S.

Hovedstadens Beredskab

Konstitueret Ambulancechef Kenneth Gylche Yadgar Munch


Danske Regioner

Direktør Steen Schougaard Christensen, Ambulance Syd

 

 

Sekretær for udvalget: Uddannelseskonsulent Michael Ørum Henriksen, TUR