Brancheudvalg for Ambulance og redning


Arbejdstagerrepræsentanter

Fagligt Fælles Forbund - 3F

Flemming Overgaard, København (formand)

Konsulent Leif Michael Larsen, København

Formand Jakob Andersen, København


FOA - Fag og Arbejde


Uddannelseskonsulent Ellen Kjær, København

Sektorformand Thomas Brücker
 

Arbejdsgiverrepræsentanter

Dansk Erhverv

Teamchef Ditte Schlüntz, Falck (næstformand)

Anne Søegaard Hansen, Falck Danmark A/S  

Områdeleder Kim Erhardt Iversen, Falck

Danske Regioner

Direktør Steen Schougaard Christensen, Ambulance Syd

Enhedschef Kenneth Lübcke

 

Sekretær for udvalget: Uddannelseskonsulent Michael Ørum Henriksen, TUR