Brancheudvalg for Redderuddannelser


ArbejdstagerrepræsentanterFagligt Fælles Forbund - 3F


Flemming Overgaard, København (formand)

Konsulent Leif Michael Larsen, København

Formand Jakob Andersen, København

Nina Bach Ludvigsen, København


FOA - Fag og Arbejde


Lotte Meilstrup, København
 
 
ArbejdsgiverrepræsentanterDansk Erhverv

Ambulancechef Poul Erik Therkelsen, Aarhus  

Funktionschef Maja Kirketerp Broløs, Falck

Områdeleder Jens Møller Knudsen, Odense S.
 
Direktør Steen Schougaard Christensen, Ambulance Syd

Hovedstadens Beredskab

Korpsambulancemester Uddannelses- og kvalitatetsleder Tejs Sonne Knudsen

Tilforordnede
Danske Regioner

Vakant

 

Sekretær for udvalget: Uddannelseskonsulent Fatima Hachem, TUR

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag