Brancheudvalg for Ambulance og redning


ArbejdstagerrepræsentanterFagligt Fælles Forbund - 3F


Flemming Overgaard, København (formand)

Konsulent Leif Michael Larsen, København

Formand Jakob Andersen, København


FOA - Fag og Arbejde


Uddannelseskonsulent Ellen Kjær, København

Sektornæstformand Thomas Brückner
 

Arbejdsgiverrepræsentanter


Dansk Erhverv

Anne Søegaard Hansen, Falck Danmark A/S  

Funktionschef Maja Kirketerp Broløs, Falck (næstformand)

Områdeleder Jens Møller Knudsen, Odense S.

Danske Regioner

Direktør Steen Schougaard Christensen, Ambulance Syd

Enhedschef Kenneth Lübcke

 

Sekretær for udvalget: Uddannelseskonsulent Michael Ørum Henriksen, TUR