Brancheudvalget for Erhvervsfiskere


Arbejdstagerrepræsentanter

Fagligt Fælles Forbund - 3F


Konsulent Leif Michael Larsen, København
  
Forhandlingssekretær Karsten Kristensen, København (formand)

Freddy Wie Andersen, 3F Skagerak


Arbejdsgiverrepræsentanter

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

Alfred Fisker Hansen, Danmarks Fiskeriforening

Esben Sverdrup-Jensen, DPPO

Claus Hjørne Pedersen, formand for Strandby Fiskeriforening (næstformand)


Tilforordnet


Afdelingsleder Peter Schyum Jensen, North Sea College, EUC Nordvest, Thyborøn

Forstander Anders Andersen, Skagens Skipperskole

Administrende direktør Kenn Skau Fischer, Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

 

Sekretær for udvalget: Uddannelseskonsulent Johnny Bengtson, TUR