Brancheudvalget for Erhvervsfiskere


Arbejdstagerrepræsentanter

Fagligt Fælles Forbund - 3F


Konsulent Leif Michael Larsen, København
  
Forhandlingssekretær Karsten Kristensen, København (formand)

Freddy Wie Andersen, 3F Skagerak


Arbejdsgiverrepræsentanter

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

Allan Buch, Bælternes Fiskeriforening

Esben Sverdrup-Jensen, DPPO

Claus Hjørne Pedersen, formand for Strandby Fiskeriforening (næstformand)


Tilforordnet


Direktør Hans Chr. Jeppesen, Fiskeriskolen, EUC Nordvest, Thyborøn

Forstander Anders Andersen, Skagens Skipperskole

Administrende direktør Kenn Skau Fischer, Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

 

Sekretær for udvalget: Uddannelseskonsulent Johnny Bengtson, TUR