Brancheudvalget for Erhvervsfiskere


Arbejdstagerrepræsentanter


Fagligt Fælles Forbund - 3F


Konsulent Leif Michael Larsen, København
  
Forhandlingssekretær Karsten Kristensen, København (formand)

Kenneth Hove, 3F Vest


Arbejdsgiverrepræsentanter

 

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

Allan Buch, Bælternes Fiskeriforening

Esben Sverdrup-Jensen, DPPO

Claus Hjørne Pedersen, formand for Strandby Fiskeriforening (næstformand)


Tilforordnet


Claus Hansen, Fiskeriskolen, EUC Nordvest, Thyborøn

Forstander Anders Andersen, Skagens Skipperskole

Administrende direktør Kenn Skau Fischer, Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

 

 

Sekretær for udvalget: Uddannelseskonsulent Johnny Bengtson, TUR