Brancheudvalg for Letbane & Metro

Arbejdstagerrepræsentanter:

Dansk Jernbaneforbund:

Henrik Horup (næstformand), DJ

Preben S. Pedersen, DJ

Hovedkasserer Kirsten Andersen, DJ

 

Fagligt Fælles Forbund - 3F:

Konsulent Leif Michael Larsen, 3F

 

Arbejdsgiverrepræsentanter:

DI:

Chefkonsulent Michael Boas Pedersen (formand), DI

Afdelingschef Lars Winther Wagner, Keolis

Uddannelseschef Erling Krog, Metro Service A/S

 

Dansk Erhverv:

Lars Overgaard, DE

 

Sekretær for udvalget: Seniorkonsulent Jørgen Jæger, TUR, Kommunikationschef Kitte Verup, TUR