Brancheudvalg Lufthavn


ArbejdstagerrepræsentanterFagligt Fælles Forbund - 3F 


Michael Friis (næstformand)

Tillidsrepræsentant Arne Larsen, Kastrup

Konsulent Leif Michael Larsen, København

Dan Hansen, København

Tillidsrepræsentant Verner L. Møller, Rønde

Tillidsrepræsentant Henrik Puggaard Kristensen, Billund

Tillidsrepræsentant Peter Reetz Baltzer, Aalborg Lufthavn


Arbejdsgiverrepræsentanter

 

DI - organisation for erhvervslivet

Uddannelsesleder Henrik Otto, SAS Ground Services Denmark A/S, Kastrup

Driftsleder Mads Brichstein Bay, Billund Airport, Billund ( formand )

Afdelingsleder Henrik Haarsløv, Københavns Lufthavne A/S, Kastrup

Chefkonsulent Michael Boas Pedersen, DI, København

Afdelingsleder Jan Jensen, Aalborg Lufthavn

Indsatsleder Claus Christiansen, Aarhus Lufthavn A/S, Kolind

VAKANT

Sekretær for udvalget: Seniorkonsulent Jørgen Jæger, TUR