Brancheudvalg for Personbefordring


Arbejdstagerrepræsentanter


Fagligt Fælles Forbund - 3F

Forhandlingssekretær Kim Poder, København (formand)

Gruppeformand Kim Sunding, Aalborg 

Faglig sekretær Hugo Hammel, København

Forhandlingssekretær Jørn Hedengran, København

Konsulent Leif Michael Larsen, København


Arbejdsgiverrepræsentanter

DI - organisation for erhvervslivet

Chefkonsulent Michael Boas Pedersen, København (næstformand)

Regionschef Johnny Bek, Umove A/S

HR chef Rikke Trads, Tide Bus Danmark A/S

Richard M. Motzfeldt, TransportmæglerenDansk Erhverv

Direktør Stephen Jespersen, VBT A/S


Sekretær for udvalget: Uddannelseskonsulent Johnny Bengtson, TUR