Brancheudvalg for Redderuddannelser


ArbejdstagerrepræsentanterFagligt Fælles Forbund - 3F


Flemming Overgaard, København (formand)

Konsulent Leif Michael Larsen, København

Formand Jakob Andersen, København

Vakant, 3F


FOA - Fag og Arbejde


Lotte Meilstrup, København
 
 
ArbejdsgiverrepræsentanterDansk Erhverv

Ambulancechef Poul Erik Therkelsen, Aarhus  

Uddannelseschef John Braskhøj, Randers (næstformand)

Områdeleder Jens Møller Knudsen, Odense S.
 
Direktør Steen Schougaard Christensen, Ambulance Syd

Hovedstadens Beredskab

Paramediciner Dennis Erntgaard

Tilforordnede
Danske Regioner

Seniorkonsulent Anne-Dorthe Sørensen, Center for sundhed og Sociale Indsatser

 

Sekretær for udvalget: Uddannelseskonsulent Fatima Hachem, TUR

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag