Brancheudvalg for TogklargøringArbejdstagerrepræsentanter


Dansk Jernbaneforbund


Faglig sekretær Jan R. Christensen, Valby (formand)

Dan Kirchhoff, DSB Vedl.

Togklargører Jørn Jessen, Ringsted

Lokaltillidsrepræsentant Jørgen Kenneth Rasmussen, KøbenhavnArbejdsgiverrepræsentanter

 

DI - organisation for erhvervslivet

Chefkonsulent Michael Boas Pedersen, København (næstformand)

Konstitueret afdelingschef, Opertatøruddannelser & Undersøgelser, Flemming V. Hansen, DSB

Stabschef, DSB Vedligehold A/S, Niels J. Mønsted, DSB

Terminalchef Jan T. Andersen, Taulov, DB Schenker Rail Scandinavia A/S

 

Sekretær for udvalget: Seniorkonsulent Jørgen Jæger, TUR