Brancheudvalg for TogklargøringArbejdstagerrepræsentanter


Dansk Jernbaneforbund


Faglig sekretær Jan R. Christensen, Valby (formand)

Dan Kirchhoff, DSB Vedl.

Togklargører Jørn Jessen, Ringsted

Lokaltillidsrepræsentant Jørgen Kenneth Rasmussen, KøbenhavnArbejdsgiverrepræsentanter

 

DSB

Konstitueret afdelingschef, Opertatøruddannelser & Undersøgelser, Flemming V. Hansen

Stabschef, DSB Vedligehold A/S, Niels J. Mønsted

 

DB Schenker Rail Scandinavia A/S

Terminalchef Jan T. Andersen, Taulov

DI - organisation for erhvervslivet

Chefkonsulent Michael Boas Pedersen, København (næstformand)

 

 

Sekretær for udvalget: Seniorkonsulent Jørgen Jæger, TUR

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag