Brancheudvalg for TogklargøringArbejdstagerrepræsentanter


Dansk Jernbaneforbund


Faglig sekretær Jan R. Christensen, Valby (formand)

Dan Kirchhoff, DSB Vedl.

Togklargører Jørn Jessen, Ringsted

Faglig sekretær Carsten M. OlesenArbejdsgiverrepræsentanter

 

DI - organisation for erhvervslivet

Chefkonsulent Michael Boas Pedersen, København (næstformand)

Stabschef, DSB Vedligehold A/S, Niels J. Mønsted, DSB

Terminalchef Jan T. Andersen, Taulov, DB Schenker Rail Scandinavia A/S

 

Sekretær for udvalget: Seniorkonsulent Jørgen Jæger, TUR