TURs formål og opgaver

TURs hovedopgaver består i:

1. At varetage transporterhvervets generelle uddannelsesmæssige
interesser, primært i forhold til de offentlige
uddannelsessystemer, herunder at repræsentere
transporterhvervet i de rådgivende udvalg, som er
nedsat i henhold til gældende lovgivning.

2. At arbejde for at imødekomme erhvervets behov for
relevante undervisningsmaterialer, som også kan
anvendes i virksomhedsintern oplæring, og som er
attraktive for medarbejdere med læsevanskeligheder.

3. At følge med i den internationale udvikling af transportuddannelser
samt indarbejde relevante systemer
og metoder her fra i det danske transportuddannelsessystem.

Kort sagt er TURs vigtigste opgave at udvikle fremtidssikrede
uddannelser og dermed bidrage til udvikling
af transportbranchen og dens medarbejdere.
Ud fra denne målsætning betragter TUR transportbranchens
uddannelsesbehov i et bredt samfundsmæssigt
perspektiv, hvor der fokuseres på løbende rekruttering
til branchen og kompetenceudvikling af branchens
medarbejdere.

Dette kræver, at TUR kontinuerligt udvikler, tilpasser og
reviderer uddannelser og uddannelsesstrukturer således,
at disse modsvarer og afspejler de arbejdsmarkedspolitiske
behov i branchen og i samfundet som helhed.