TURs bestyrelse

TUR har kompetence som efteruddannelsesudvalg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-loven) og som fagligt udvalg i henhold til Lov om erhvervsuddannelse.

Bestyrelsen består af 14 medlemmer fordelt mellem arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter.


Følgende er medlemmer af TURs bestyrelse:


Arbejdstagerrepræsentanter

Fagligt Fælles Forbund - 3F

Forhandlingssekretær Kim Poder, København (næstformand)

Konsulent Leif Michael Larsen, København

Formand John Ekebjærg-Jakobsen, 3F København

Formand Jakob Lykke, Esbjerg

Forhandlingssekretær Ole Christensen, Randers

Gruppeformand Gorm Max Tommerup, Holstebro

www.3f.dk


Dansk Jernbaneforbund

Forbundsformand Preben Pedersen, Valby

www.djf.dk


Arbejdsgiverrepræsentanter

DI - Organisation for erhvervslivet

Chefkonsulent Michael Boas Pedersen, København (formand)

Branchedirektør Lars William Wesch

Chef for Uddannelse, udvikling og projekter Maiken Lykkegaard, DSB

HR Legal Counsel Nadja Juul Andersen, Arriva

HR chef Jens Hansen, Alex Andersen, Ølund A/S

www.di.dk


Dansk Erhverv

Chefkonsulent Marianne Kragh

Teamchef for Uddannelsesenheden Ditte Schlüntz, Falck

www.danskerhverv.dk


Sekretær for bestyrelsen: sekretariatschef Mogens Ellgaard-Cramer, TUR