TURs bestyrelse

TUR har kompetence som efteruddannelsesudvalg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-loven) og som fagligt udvalg i henhold til Lov om erhvervsuddannelse.

Bestyrelsen består af 14 medlemmer fordelt mellem arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter.


Følgende er medlemmer af TURs bestyrelse:


Arbejdstagerrepræsentanter

Fagligt Fælles Forbund - 3F

Forhandlingssekretær Kim Poder, København (næstformand)

Konsulent Leif Michael Larsen, København

Forhandlingssekretær Tina Petersen, København

Afdelingsformand Peter Bæk, Århus

Formand Bjarne Høpner, København

Næstformand 3F Københavns Chauffører, Harald Fabricius

 
www.3f.dk


Dansk Jernbaneforbund

Forbundsnæstformand Preben Pedersen, Valby

www.djf.dk


Arbejdsgiverrepræsentanter

DI - Organisation for erhvervslivet

Chefkonsulent Michael Boas Pedersen, København (formand)

Branchedirektør Lars William Wesch

Chefkonsulent Marie-Louise Lindeløv

Program og personaleleder Maiken Lykkegaard, DSB, København

Head of HR Legal Christian Carlsen, Arriva A/S

www.di.dk


Dansk Erhverv

Chefkonsulent Marianne Kragh

Uddannelseschef John Braskhøj, Falcks Uddannelsescenter, Randers

www.danskerhverv.dk


Sekretær for bestyrelsen: Sekretariatschef Pernille Hedin, TUR