TURs bestyrelse

TUR har kompetence som efteruddannelsesudvalg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-loven) og som fagligt udvalg i henhold til Lov om erhvervsuddannelse.

Bestyrelsen består af 14 medlemmer fordelt mellem arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter.


Følgende er medlemmer af TURs bestyrelse:


Arbejdstagerrepræsentanter

Fagligt Fælles Forbund - 3F

Forhandlingssekretær Kim Poder, København (formand)

Konsulent Leif Michael Larsen, København

Forhandlingssekretær Tina Petersen, København

Formand Jakob Lykke, Esbjerg

Formand Ole Christensen, Randers

Næstformand 3F Københavns Chauffører, Harald Fabricius

 
www.3f.dk


Dansk Jernbaneforbund

Forbundsformand Preben Pedersen, Valby

www.djf.dk


Arbejdsgiverrepræsentanter

DI - Organisation for erhvervslivet

Chefkonsulent Michael Boas Pedersen, København (næstformand)

Branchedirektør Lars William Wesch

Chef for Uddannelse, udvikling og projekter Maiken Lykkegaard, DSB, København

Uddannelseschef, Jakob Thykier, Arriva A/S

HR chef, Frederik Madsbjerg, Danske Fragtmænd A/S

www.di.dk


Dansk Erhverv

Chefkonsulent Marianne Kragh

Funktionschef Maja Broløs, Falck

www.danskerhverv.dk


Sekretær for bestyrelsen: sekretariatschef Mogens Ellgaard-Cramer, TUR