TURs bestyrelse

TUR har kompetence som efteruddannelsesudvalg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-loven) og som fagligt udvalg i henhold til Lov om erhvervsuddannelse.

Bestyrelsen består af 14 medlemmer fordelt mellem arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter.


Følgende er medlemmer af TURs bestyrelse:


Arbejdstagerrepræsentanter

Fagligt Fælles Forbund - 3F

Forhandlingssekretær Kim Poder, København (næstformand)

Konsulent Leif Michael Larsen, København

Formand John Ekebjærg-Jakobsen, 3F København

Formand Jakob Lykke, Esbjerg

Forhandlingssekretær Ole Christensen, Randers

Gruppeformand Gorm Max Tommerup, Holstebro

www.3f.dk


Dansk Jernbaneforbund

Forbundsformand Preben Pedersen, Valby

www.djf.dk


Arbejdsgiverrepræsentanter

DI - Organisation for erhvervslivet

Chefkonsulent Michael Boas Pedersen, København (formand)

Branchedirektør Lars William Wesch

Chef for Uddannelse, udvikling og projekter Maiken Lykkegaard, DSB

HR chef Frederik Madsbjerg, Danske Fragtmænd A/S

HR Legal Counsel Nadja Juul Andersen, Arriva

www.di.dk


Dansk Erhverv

Chefkonsulent Marianne Kragh

Teamchef for Uddannelsesenheden Ditte Schlüntz, Falck

www.danskerhverv.dk


Sekretær for bestyrelsen: sekretariatschef Mogens Ellgaard-Cramer, TUR