EUD Uddannelsesordninger

Her kan man kan finde de gældende uddannelsesordninger inden for transportområdets erhvervsuddannelser.

Uddannelsesordninger med virkning fra den 1. august 2022

Nye uddannelsesordninger, som træder i kraft den 1. august 2022, findes i ministeriets nye IT-system til uddannelsesordninger, "Visning af uddannelsesordninger" (VAU). IT-systemet indeholder alle oplysninger om de enkelte fag samt oplysninger om tilknytning til trin og specialer af grundfag, obligatoriske- og valgfri uddannelsesspecifikke fag.

Find uddannelsesordninger i VAU

Se STUKs vejledning til at finde uddannelsesordninger i VAU

For at lette overgangen til det nye IT-system, har TUR udarbejdet en pdf for hver uddannelse, som indeholder ”Forside til uddannelsesordning”. Forsiden indeholder en del af de oplysninger, som det generelle tekstdokument tidligere indeholdte herunder, hvilke ændringer i obligatoriske og valgfri specialefag, der er indført siden seneste uddannelsesordning.

Ambulancebehandler

Autohjælp

Buschauffør i kollektiv trafik

Turistbuschauffør

Kranfører

Vejgodstransport

Havne- og terminal

Lager og terminal

Lufthavn

Togklargøring

 

Ældre uddannelsesordninger

Uddannelsesordninger fra før den 1. august 2022 kan stadig findes på uddannelsesadministration.dk