Fagforum farligt gods

Velkommen!

Via undermenuerne til venstre, eller ved at klikke på underoverskrifterne herunder, finder du information om regler og bestemmelser vedrørende transport af farligt gods.
Området er meget omfattende, og vi vil i dette forum fortrinsvis beskæftige os med spørgsmål af uddannelsesmæssig karakter.
Du vil dog også kunne finde relevante links til regelsæt, bekendtgørelser mm.


Myndighedskrav, uddannelse

Her finder du uddannelseskrav vedrørende vejtransport af farligt gods, samt adresser til skoler, der udbyder disse uddannelser.


Love og regler

Her finder du information om lovgivningen, samt links til udvalgte tilgængelige regelsæt og bekendtgørelser mv., inddelt efter de forskellige transportformer vej, bane, sø og luft.


Særligt for skoler

Her findes informationer, specielt for skoler der udbyder farligt gods uddannelser i TUR regi.

Herunder uddrag af de særlige regler for uddannelser, der indebærer udstedelse af ADR-beviser. Endvidere info om TURs "Farligt gods hotline" for administrative medarbejdere på TUR-godkendte skoler.


Særligt for undervisere

Her findes informationer, specielt for TUR-godkendte instruktører/lærere.


Links 

Se bøger om farligt gods og kapitel 1.3 fra TUR Forlag