Bilag for sikkerhedsuddannelse kap 1.3

Skolerne kan downloade og hente bilag, der kan bruges som dokumentation for at have gennemfør sikkerhedsuddannelsen ved farligt gods kap. 1.3.

TUR har lavet et bilag, som skolerne kan bruge som dokumentation for at have gennemført sikkerhedsuddannelsen ved farligt gods kap. 1.3 på grundforløb 2.

Bilaget er todelt. Skolen skal udfylde og underskrive den generelle del (øverst). Virksomheden skal udfylde og underskrive den funktionsspecifikke del (nederst). 

Download bilag her