Særligt for skoler

Farligt gods uddannelser under TUR kan opdeles i to kategorier:

 • ADR-bevisgivende (førstegangs- og repetitionsuddannelser).
  Godkendt af Beredskabsstyrelsen og Undervisningsministeriet.
 • Andre.
  Godkendt af Undervisningsministeriet.

 

ADR-bevisgivende uddannelser

TUR har som system, godkendte uddannelsesmål, der i form af uddannelsesplaner er godkendt af Beredskabsstyrelsen.

Skoler, der udbyder ADR-bevisgivende uddannelser - efter TUR's godkendte uddannelsesplaner - skal derfor udbyde og gennemføre uddannelserne i overensstemmelse med disse.

Herunder:

Undervisning

 • Antal lektioner - som angivet, for hhv. grundkursus og evt. specialiseringskurser
 • Lektioners varighed, og undervisning i alle planens emner
 • I.h.t. BRS's regler, fordre elevens deltagelse i samtlige lektioner
 • Råde over det fornødne udstyr
 • Ved større elevhold, ekstralærer ved praktiske øvelser
 • Undervisningsform
 • Overdragelse af chaufførhåndbog(bøger)
 • Eksaminering mv.

 

Lærerkvalifikationer

Instruktør/lærer, der underviser på disse uddannelser skal opfylde kravene i punkt 5 "Instruktører" i "Vilkår for godkendelse af farligt gods chaufførkurser". Hent vilkår

Der skal anvende godkendte uddannelsesplaner, og instruktøren skal være godkendt og registreret af Beredskabsstyrelsen. (Ansøgning om godkendelse, ophør/ændring i ansættelsesforhold mv. stiles til BRS).
Godkendelsen er personlig, såvel som skolerelateret.

 

Administrativt

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Forhold vedrørende kurser

UV-Materialer

Links

Hent skabeloner til ADR-kurser, kræver adgangskode

 

Andre farligt gods uddannelser

Eksempelvis:

 • Oplagring og forsendelse af farligt gods
 • Håndtering af olie- og kemikalieaffald
 • Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods (afsendelse, modtagelse mv.)

Disse uddannelser er ikke specielt godkendt af Beredskabsstyrelsen, og kan derfor gennemføres efter sædvanlige retningslinier, bestemt af Undervisningsministeriet.

 

TUR's ADR Hotline

- fortsætter indtil videre. Vi forsøger at servicere godkendte skoler efter målsætningen: Svar inden for 24 timer. Spørgsmål, samt skole, navn og gerne direkte telefonnummer mailes til adr@tur.dk