Særligt for undervisere

På denne side bringes diverse informationer, med relevans for undervisere på farligt gods uddannelser. Eksempelvis omtale af/eller henvisninger til artikler og/eller materialer

OBS!
Dette indebærer også, at indlæg og ideer fra faglærergruppen er særdeles velkomne.

TUR forbeholder sig dog retten til at sortere materialet, således at alment interessante emner bringes her, og emner af udelukkende intern interesse forbeholdes de direkte udsendte FG-infobreve, eller evt. behandles i forbindelse med den årlige FG-konference.

Forhold vedrørende kurser

UV-Materialer

Links

Hent skabeloner til ADR-kurser, kræver adgangskode