Love og regler

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet (AT) er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet og er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser.

 

Gaffeltruck 
Krav til indretning af gaffeltrucks, til brug og vedligeholdelse, til brugsanvisninger til gaffeltrucks og til truckførercertifikat.

Gaffeltruckcertifikat
Vejledningen viser vigtigste regler om, hvornår man skal have erhvervet certifikat for at måtte føre gaffeltruck. 

Løft af personer med gaffeltruck
Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv.

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber
Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne om opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber som fx kraner, taljer, spil, gaffeltruck, løftevogne, personløftere, transportører og rullebaner.

Rulle- og bladkæder
Vejledningen handler om reglerne for anvendelse af rulle- og bladkæder til bæremidler i hejse-, løfte- og transportredskaber og til anhugningsgrej.

Værnefodtøj
Vejledningen handler om egenskaberne ved forskellige typer af værnefodtøj og orienterer om ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med anskaffelse og brug.

Yderligere regler
Se Arbejdstilsynets hjemmeside - www.at.dk - og brug evt. søgefunktionen.

Bar transport
Kørsel med truck