Arbejdstilsynet har udmeldt de nye forenklede regler for kranstrukturen, som tager afsæt i ændringer af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, samt i fire nye vejledninger om førercertifikater.

Derfor afholdt TUR fyraftensmøder for kranfaglærere, hvor de nye kranuddannelser blev gennemgået, tillige med særlige problemstillinger relateret til erhvervsuddannelsesområdet. Endvidere blev områderne rammer og vilkår for prøveafholdelse, censorvejledninger samt undervisningsmaterialer, udstyrskrav m.v. berørt.

Her kan du finde præsentationen fra Fyraftensmøde om de nye kranuddannelser

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag