Love og regler for arbejde med mobile kraner


Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet (AT) er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet og er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser.

En gruppe faglærere fra kranområdet har udarbejdet nedenstående links til AT's bekendtgørelser, vejledninger, anvisninger og meddelelser med særlig interesse for kranområdet:

 

Lovbekendtgørelse:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29. november 2017

 

Bekendtgørelser:

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet - 151 af 25. februar 2016

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - 1109 - 15. december 1992 - med senere ændringer

Arbejdets udførelse - 559 - 17. juni 2004

Bek. om brug af personlige værnemidler - 1706 af 15. december 2010 - med senere ændringer

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser - 1346 af 29. november 2017

Hejseredskaber og spil - 1101 - 14. december 1992 - med senere ændringer

Indretning af tekniske hjælpemidler - 612 - 25. juni 2008 - med senere ændringer

 

Vejledninger:

B.0.1 - Fjernstyring (trådløs styring) - april 2006

1.7.1.1 - Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet - januar 2015 - opdateret december 2017 

1.9.4 - Kranførercertifikat - september 2017

2.10.2-2 - Reflekstøj - februar 2015

D.5.5 - Faldsikring - oktober 2016

D.5.6 - Værnefodtøj - april 2015

D.5.7 - Beskyttelseshjelme - marts 2007

E.0.2 - Undervisningspligtige unges arbejde - oktober 2015

 

Anvisninger:

2.3.0.1 - Indretning af hejseredskaber - januar 1999

2.3.0.2 - Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber - maj 1996

2.3.0.3 - Belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber - marts 1998

2.3.0.4 - Anhugning - maj 1997

 

Meddelelser:

2.02.2 - Personløft med kran - november 1995

2.02.3 - Samløft med kraner - november 1995

2.02.4 - Ståltove (wirer) - november 1995

2.02.5 - Tovlåse til ståltove - november 1995

2.02.6 - Fibertove (tovværk) - marts 1985

2.02.7 - Rulle- og bladkæder - november 1995

2.02.8 - Lænkekæder - november 1995

2.02.10 - Anhugningsgrej - oktober 1996

2.02.11 - Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber - januar 1999

2.04.3 - Transportable personløftere med arbejdsstandplads - juni 1996

 

Yderligere regler

Se Arbejdstilsynets hjemmeside - www.at.dk - og brug evt. søgefunktionen.
Anbefaling: For overblik over regler i arbejdsmiljøet se her.

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag