Grunduddannelse for voksne (gvu)

GVU

GVU er nedlagt pr. 1. august 2015 i forbindelse med at erhvervsuddannelsesreformen 2015 trådte i kraft.

GVU er blevet erstattet af erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Personer, der har modtaget en endelig GVU-plan før den 1. august 2015, vil kunne færdiggøre deres GVU-forløb efter de hidtil gældende uddannelsesregler. Desuden vil deltagere og arbejdsgivere kunne opnå godtgørelse og tilskud til befordring efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse som hidtil.

Uddannelsesplanen har gyldighed i seks år

Deltageren skal have opfyldt uddannelsesplanen inden for seks år, ellers bortfalder den.

Overgangsordninger

Skolerne fastsætter eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på GVU, og som ønsker optagelse til euv. Det vil være en forudsætning for overgang til euv, at ansøgeren opfylder adgangskravene til erhvervsuddannelse.