Administrativ konference 2019

Dette års konference blev afholdt den 27.-28. maj 2019 på Hotel Koldingfjord i Kolding. Materialer fra konferencen kan downloades nedenfor:

Nyt fra TUR 

Nyt fra Færdselsstyrelsen  

Oplæg Færdselsstyrelsen BAT2 vejledning VUP til skolerne 

Nyt i AMU v./ Maja Schiøth Dyrby, Undervisningsministeriet 

Oplæg UVM - Eksempel på prøvebeskrivelse 

Oplæg UVM - Ugens rapport 2019-05-23 Nye_og_udløbne_prøver 

UVM Opfølgning på spørgsmålene fra de administrative medarbejdere 

Workshop: ØVELSES-HÆFTE TIL GRUPPEOPGAVER

Workshop: Tændstikspillet

 

Administrativ konference 2018

Dette års konference blev afholdt den 7.-8. maj 2018 på Hotel Koldingfjord i Kolding. Materialer fra konferencen kan downloades nedenfor:

Ungdomsliv i en præstationskultur /v. Søren Østergaard, Center for Ungdomsstudier

Konsekvenser af trepartsforhandlinger /v. Jørgen Jæger og Fatima Hachem, TUR

Hvordan sikrer man bedst muligt arbejdsglæde og præstation /v. Storm Steensgaard

Administrative konsekvenser af den nye taxilov (BAT 2) samt Ny lovpligtig efteruddannelse v./ Johnny Bengtson, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

Ansøgningsskema til fastsættelse af uddannelsestid 

Noter fra den Administrative konference 2018

Nye kranuddannelser chaufførkonference 2018

Ambassadørerne for transportuddannelserne

Oplæg til debat om Persondataforordning maj 2018

Praktikplads-AUB 2018

Revision af EUD reform – 2018

Slides fra DI om lærepladsgaranti forår 2018

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag