Faglæreruddannelser (Liste op i årstal)

 

Faglæreruddannelser 2020

Ajourføring Litra trækkraftenhed og togsæt til togklargøring

Ajourføring Infrastruktur stationsområde med ATC og HKT

Letbanefører grunduddannelse til blandet kørsel

Letbane styringsmedarbejder OCC blandet trafik

Metrosteward grunduddannelse - 2 litra

Elektroniske - digitale læringsplatforme, lufthavn

Bagagesortering og konsolidering

Tilbage til job i lufthavnen, airside

Pandemi i lufthavn for ansatte

Anti og deicing af fly

FUEL, produktkendskab, produktkontrol og tankning af fly

Ajourføring for ambulancebehandlere

Autohjælp

Ikke behandlingskrævende liggende patientbefordring

Sikkerhed ved indsats på el- og hybridbiler

Situationsbestemt skadestedslære

Søsikkerhed for befarne erhvervsfiskere

Enhedslaster

ERFA gaffeltruck konference

ERFA IT lagerstyring

EFRA lager

Grundlæggende procesforståelse inden for lagerområdet

Grundlæggende teknologiforståelse inden for lagerområdet

Reolsikkerhed

Undervisere i den nye BAB 3

Underviser i el-busser

ERFA køreteknik

Køreteknik og energirigtig kørsel

National og internaional transport

Ny teknologi IT 2021

Nye regler for køreuddannelse

Underviser grundlæggende køreteknik el køretøjer

Underviser i ajourføring for entreprenørchauffører

Underviser i ajourføring for renovationchauffører

Underviser i flytning, fokus på tungløft

Underviser i grundlæggende flakkøretøjer

Underviser renovation

Underviser store el-køretøjer

 

Faglæreruddannelser 2019

Underviser på branchepakker gods/planlægning

Anvendelse og tydning af test ERFA

ERFA Kran

Underviser ERFA EU efteruddannelse bus/gods

Underviser på varebilsuddannelserne

Underviser i trafiksikkerhed

Arbejdsmiljø i tal og handling

Konfliktspil afvikling

Erfa laststikring

Anvendelse af test i IKV på godsområdet

Faglæreruddannelse for censorer (faglærere) på praktisk prøve i taxi-uddannelsen (ERFA taxi)

Underviser på reviderede EU-branchepakker, rute, flex, turist /ERFA bus

Køre-hviletider for faglærere på turistbusuddannelser

Udvidet brug af resultater fra test i AMU

Prøveforberedende gaffeltruck

Prøveforberedende kran

Sikkerhedsrådgiver

Brandbekæmpelse

Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider

Chauffør adfærd og mental køre-teknik

Efteruddannelse mobile kraner

Chaufførkonference

Ud at køre med ny teknologi

Erfa Lager

Erfa gaffeltruck konfernce

IT lagerstyring

 

Faglæreruddannelser 2018

Underviser på den nye EU-efteruddannelse/branchepakkerne inden for vejgodstransport

Defensiv køreteknik lastbil - teori og praktik

Efteruddannelse for kranfaglærere

Ny teknologi og vedligehold af eldrevne og hybride køretøjer

Planlægning og brug af test samt tydning af resultater

Underviseren som coach

Underviser på ny taxiuddannelse

Underviser på vognmands kompetencer

Underviser på den nye EU-efteruddannelse/branchepakkerne inden for personbefordringsområdet

Billetterings systemer/rejsekort/trafikselskabernes kvalitetskrav

Metrosteward grunduddannelse

Letbanefører 2019 - revideret grunduddannelse

Letbane OCC stryingsmedarbejder 201 revideret uddannelse

Omskoling ny infrastruktur ny litra, føreløst tog

Betjening af fly med selvkørende løfteenhed

Flykendskab, awarness

Skubning af fly

Manøvering, specialkøretøjer flytrafikområder

Afgangstjek og afsendelse af fly fra standplads

Farligt gods lufthavn, grund og ajour

Farligt gods lufthavn CAT 10, grund og ajour

Adfærd i tunnel, togfører, grunduddannelse

Adfærd i tunnel, lokomotivfører, grunduddannelse

Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på godstog grunduddannelse og ajour

Lokal infrastruktur til klargrøringsarbejde på fjern- og regionalttog, grunduddannelse og ajour

Lokal infrastruktur til klargøringsarbejde på S-tog, grunduddannelse og ajour

 

Faglæreruddannelser 2017

Betjening af tankbilers udstyr

ADR Brand og førstehjælp for nye sikkerhedsrådgivere

Mentor

Ny teknologi og energirigtig kørsel lastbil

Slamsugning sikkerhed og arbejdsmiljø

Stuvning og lastsikring af flyttegods

Temperaturfølsomt gods

Underviser på branchepakker for tosprogede lager 1

Underviser på branchepakker for tosprogede lager 2

Underviser på branchepakker for tosprogede lager 3

Underviser på branchepakker for tosprogede - Personbefordring

Transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt

Servicering af vand og toilet på fly

Rundering i lufthavne, brandovervågning

Branchespecifik IT, godstog

Branchespecifik IT, persontog

Materielsikkerhed på jernbanemateriel, godstog

Materielsikkerhed på jernbanemateriel, persontog

Bæregygtigt fiskeri

Erhvervsmæssiget fiskeri i saltvand og ferskvand

Håndtering af fisk - fran fangst til bord

Ny teknologi på faretøjer

Underviser på branchepakkerfor tosprogede (fagdidaktik, kulturforståelse mv. i den konkrete erhvervsfiskerifaglige kontekst) - erhvervsfiskere 1

 

Faglæreruddannelser 2016

ADR Brand og førstehjælp

Avanceret lastsikring

Den økonomikse kontekst Gods (direktiv 3.7)

Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider for faglærere (direktiv 2.1)

Dyretransport ERFA

Efteruddannelse kørerlærere

Efteruddannelse kran D og E

Elektroniske fragtbreve - gods

Farligt gods for nye sikkerhedsrådgivere

Farligt gods sikkerhedsrådgiver REP

Grundlæggende kvalifikationer for varebilschauffører

Hjælpemidler til ordblinde (tværgående)

Kende reglerne for godstransport (direktiv 2.2)

Kriminalitet og menneskesmugling (direktiv 3.2)

Kørsel med modulvogntog

Lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne (direktiv 1.6)

Lastsikring (direktiv 1.4)

Modulvogntog - Regler, teori og sammenkobling med link-trailer og Dolly

Ny teknologi på køretøjer over og under 3500 kg.

Opdatering køre-/hviletider - avanceret

Prøveforberedende kran + teoriprøve

Temperaturfølsomt gods

Trafiksikkerhed og nudging

Videreuddannelse i rationel kørsel (direktivet 1.1 + 1.2)

Vintertjeneste ERFA

Mobile kraner 8-30 tm. med intergreret kranbasis

Arbejdsmiljø for gods og bus

Introduktion til offentlig servicetrafik

Den økonomiske kontekst bus (direktiv 3.8)

Varetage passagerernes sikkerhed og komfort (direktiv 1.5)

Buspassagerernes rettigheder (direktiv 3.9)

Køreteknik, opmærksomhed og distraktion

Definsiv kørsel, aggressioner i/ved dag- og mørkekørsel

Trafiksikkerhed i den obligatoriske efteruddannelse

Energiøkonomiske kørsel og ny teknologi

Kundeservice og kommunikation for gods og lager (direktiv 3.6)

Busuddannelser - læringsudbytte

Ny teknologi i moderne turistbusser inkl. virksomhedsbesøg

BAB ERFA

Kørsel med forskellige passagergrupper (direktiv 2.3 og EUD kollektiv og turist)

Spil og brug af sociale medier i undervisning