Lovpligtig EU-efteruddannelse

Alle AMU-kurser, der afholdes i forbindelse med den lovpligtige EU-efteruddannelse for lastbilchauffører og buschauffører er fritaget fra krav om prøve. Dette gælder også for de AMU-kurser, der kan tilvælges som valgfrit på modul 3, og som der normalt er prøver på.

Hvilke AMU-kurser, der kan tages som valgfrit indhold på EU-efteruddannelsen, fremgår af Færdselsstyrelsens hjemmeside. Her findes en liste over godkendte efteruddannelseskurser på gods og på bus.

Færdselsstyrelsens liste over godkendte efteruddannelseskurser på gods 

Færdselsstyrelsens liste over godkendte efteruddannelseskurser på bus

Færdselsstyrelsens liste over godkendte efteruddannelseskurser tværfagligt på gods/bus