Godkendelse af censorer

Efter indstilling fra den lokale erhvervsskole/LUU godkender Transporterhvervets Uddannelser censorer ved svendeprøver inden for et eller flere områder under transportuddannelserne.

Censors opgave består i at bedømme lærlingens præstation ved svendeprøven sammen med en anden godkendt censor samt lærlingens faglærer. Dette er med til at sikre, at alt foregår retfærdigt og med høj faglig kvalitet.

For at blive godkendt som censor er der en række krav, der skal være opfyldt, som er beskrevet nærmere i nedenstående vejledning.
For at blive censor skal man udfylde nedenstående skema og sende det retur til TUR via E-boks, att.: Jane Ellingsen - se mere i indstillingsskemaet nedenfor: 

Indstillingsskema til godkendelse censor Transportuddannelserne

Indstillingsskema til godkendelse censor Ambulancebehandleruddannelsen

Vejledning