Vejledninger for censorer ved svendeprøver under transportuddannelserne

Nedenstående vejledninger henvender sig til censorer, faglærere og planlæggere inden for ungdoms- og voksenerhvervsuddannelsernes svendeprøver.

Formålet er at sikre ensartede prøve- og vurderingsforhold for alle lærlinge på alle skoler. Hensigten er - i høj grad - et ønske om såvel at styrke censorernes mulig­heder for at udføre en kvalificeret censurering, som at søge svendeprøv­ernes landsdækkende merit sikret mest muligt.

Svendeprøven
En svendeprøve er tilrettelagt ud fra bestemmelserne i uddannelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse om prøver og eksamen og bekendtgørelsen om karakterskala.

Svendeprøvevejledningerne
Vejledningerne uddyber og præciserer bekendtgørelsernes mere overordnede bestemmelser om, hvorledes svendeprøven inden for transportuddannelserne skal gennemføres - herunder bekendtgørelser, retningslinier for karaktergivning, vilkårene for at bestå samt den praktiske afvikling. Klik herunder for at downloade de gældende vejledninger:

Svendeprøvevejledning - Vejgodstransport BEK nr. 336 af 26/03/2016

Svendeprøvevejledning - Buschauffør i kollektiv trafik

Svendeprøvevejledning - Lager- og terminaluddannelsen

Svendeprøvevejledning - Havne- og terminaluddannelsen 

Svendeprøvevejledning - kranfører BEK nr. 467 af 03/06/2016

Svendeprøvevejledning - Ambulancebehandler (kommer snart)

 

Godkendelse af censorer
Efter indstilling fra den lokale erhvervsskole har Trans­porterhvervets Uddannelser godkendt censorer ved svendeprøver inden for et eller flere områder under transportuddannelserne.

Censors opgave består i at bedømme præstationerne sammen med en anden godkendt censor samt lærlingens faglærer. Dette er med til at sikre, at alt foregår retfærdigt og med faglig kvalitet.

For at blive godkendt som censor er der en række krav, der skal være opfyldt. For at blive censor skal man udfylde nedenstående skema og indsende det til TUR enten via post eller e-mail til je@tur.dk

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag