Ændring af aftalt uddannelsestid i eksisterende uddannelsesaftale

Skal den aftalte uddannelsestid for en eksisterende uddannelsesaftale afkortes eller forlænges, kræver det, at Transporterhvervets Uddannelser (TUR) godkender ændringen.

Nedenstående ansøgningsskema danner baggrund for sagsbehandlingen omkring fastsættelse af ændring i den eksisterede aftale. Den oprindelige uddannelsesaftale vil fortsat eksistere og der skal efterfølgende udfyldes og underskrives et 'Tillæg til uddannelsesaftale', som typisk angiver det nye sluttidspunkt for uddannelsesforløbet.

 

Hvem kan søge om ændring af uddannelsestid?

Lærling/elev og oplæringsvirksomhed kan selv søge om ændring af uddannelsestiden, men skolen kan også gøre det i samarbejde med lærling/elev og oplæringsvirksomhed. Det kan være en fordel, da I så sikrer, at skoleophold kan placeres inden for den ansøgte uddannelsestid.

14 dages sagsbehandlingstid

Alle sager behandles inden for 14 dage, ellers orienteres ansøger. Et led i sagsbehandlingen er, at TUR undersøger, om arbejdsgiver og lærling/elev er enige om ansøgningen. TUR vil desuden forholde sig til varigheden af den ønskede ændring, herunder også under hvilke vilkår en ændring kan godkendes. Skole, lærling/elev og oplæringsvirksomhed orienteres om afgørelsen.

Derefter udfærdiges et tillæg til uddannelsesaftalen, og som efterfølgende registeres af skolen i det administrative system, som skolerne og de faglige udvalg har direkte adgang til.

Ansøgningsskema

Klik nedenfor for at åbne det relevante ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet åbnes på en ny fane: 

Afkortning af uddannelsestid

Forlængelse af uddannelsestid

Manglende oplysninger

Mangler der oplysninger i ansøgningen, vil TUR kontakte ansøgeren, og sagen behandles derefter.