TUR Faglærerkurser 2022

TUR har i samarbejde med skolernes uddannelsesledere udarbejdet et program for faglærerkurser. På faglærerkurserne modtager lærerne faglig opdatering i et forum, der rækker på tværs af skolerne. Det drejer sig primært om at fastholde den landsdækkende merit for uddannelserne, men det drejer sig også om at effektivisere ressourceanvendelsen, om at inspirere hinanden og om at videregive de bedste erfaringer.

I 2022 vil der også være kurser i: "ADR Sikkerhedsrådgiver for nye" og "ADR Sikkerhedsrådgiver for Rep." samt "ADR Førstehjælp og brand for nye" og "ADR Førstehjælp og brand for rep." Datoer bliver offentliggjort så snart vi kender datoerne for Beredsskabstyrelsens eksamen. 

I kursusplanen for 2022 er der også kurser som ikke er klar endnu f.eks. "Kommunikation og konflikthåndtering" og "Sundskursus". Disse kurser er under udvikling og mere information kommer snarest muligt. 

Klik nedenfor for at tilmelde dig:

https://tur.nemtilmeld.dk/