TUR Faglærerkurser 2021

TUR har i samarbejde med skolernes uddannelsesledere udarbejdet et program for faglærerkurser. På faglærerkurserne modtager lærerne faglig opdatering i et forum, der rækker på tværs af skolerne. Det drejer sig primært om at fastholde den landsdækkende merit for uddannelserne, men det drejer sig også om at effektivisere ressourceanvendelsen, om at inspirere hinanden og om at videregive de bedste erfaringer.

TUR har lavet retningslinjer for afholdelse af faglærerkurser (tilstedeværelseskurser), under Corona - COVID-19. 
Retningslinjerne bliver også udleveret på hvert enkelt faglærerkursus.
Læs retningslinjerne her: Retningslinjer Covid-19

Uge 21 - 2021

25.5 - 1916 Instruktør ADR Førstehjælp og Brand for NYE
1916 Instruktør ADR Førstehjælp og Brand for NYE

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer.

Læs mere

Uge 26 - 2021

30.6 - 1913 Chaufførkonferencen 2021
1913 Chaufførkonferencen 2021

Chaufførkonferencen byder på spændende oplæg og mulighed for erfaringsudveksling.

Læs mere
30.6 - 1914 Administrativ konference 2021
1914 Administrativ konference 2021

Kom til spændende foredrag, aktuelle emner, erfaringsudveksling og kollegial og faglig sparring på TURs Administrative konference 2021.

Læs mere
28.6 - 1917 Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)
1917 Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)

Todageskursus der kvalificerer til at undervise i digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider.

Læs mere

Uge 27 - 2021

5.7 - 1919 Prøveforberedende kran inkl. prøver
1919 Prøveforberedende kran inkl. prøver

Firedageskursus der giver godkendelse som AT-eksaminator indenfor kranområdet.

Læs mere
6.7 - 1920 Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver
1920 Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver

Tredageskursus der giver godkendelse som AT-eksaminator inden for gaffeltruck

Læs mere

Uge 32 - 2021

9.8 - 1921 Lovpligtigt obligatorisk efteruddannelseskursus for kørelærere
1921 Lovpligtigt obligatorisk efteruddannelseskursus for kørelærere

TUR udbyder den obligatoriske efteruddannelse for kørelærere på et højt fagligt niveau med undervisere i topklasse

Læs mere
9.8 - 1922 MOBILE KRANER - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner
1922 MOBILE KRANER - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner

AMU mål 48644 og 48645

Læs mere
12.8 - 1923 Lastsikring med fjernundervisning
1923 Lastsikring med fjernundervisning

Endags opdatering via fjernundervisning og todages fremmøde.

Læs mere

Uge 33 - 2021

18.8 - 1915 Krankonference 2021
1915 Krankonference 2021

Kom til spændende foredrag og bliv opdateret på TURs Krankonference 2021.

Læs mere
16.8 - 1924 Instruktør elementær brandbekæmpelse
1924 Instruktør elementær brandbekæmpelse

Kurset er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Læs mere

Uge 34 - 2021

26.8 - 1925 ERFA Gaffeltruck konferencen 2021
1925 ERFA Gaffeltruck konferencen 2021

Kom til spændende foredrag og bliv opdateret på årets Gaffeltruckkonference 2021

Læs mere

Uge 35 - 2021

2.9 - 1905 Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.
1905 Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne

Læs mere

Uge 37 - 2021

15.9 - 1926 Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver
1926 Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver

Tredageskursus der giver godkendelse som AT-eksaminator indenfor gaffeltruck

Læs mere

Uge 40 - 2021

5.10 - 1927 Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.
1927 Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne.

Læs mere

Uge 42 - 2021

18.10 - 1918 Risici i trafikken
1918 Risici i trafikken

Risici i trafikken er et nyt emne på den grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Læs mere

Uge 45 - 2021

8.11 - 1928 REP. Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen
1928 REP. Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer.

Læs mere
8.11 - 1930 Farligt gods Sikkerhedsrådgiver NYE
1930 Farligt gods Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere

Læs mere

Uge 47 - 2021

22.11 - 1929 Prøveforberedende kran inkl. prøver
1929 Prøveforberedende kran inkl. prøver

Firedageskursus der giver godkendelse som AT-eksaminator inden for kranområdet

Læs mere

Uge 50 - 2021

15.12 - 1931 Instruktør ADR Førstehjælp og Brand for NYE
1931 Instruktør ADR Førstehjælp og Brand for NYE

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer.

Læs mere
15.12 - 1932 Køre-/hviletider for nørder
1932 Køre-/hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden.

Læs mere

Uge 51 - 2021

20.12 - 1933 Farligt gods konferencen 2021
1933 Farligt gods konferencen 2021

Få opdateret din viden om farligt gods-reglerne.

Læs mere