TUR Faglærerkurser 2019

TUR har i samarbejde med skolernes uddannelsesledere udarbejdet et program for faglærerkurser. På faglærerkurserne modtager lærerne faglig opdatering i et forum, der rækker på tværs af skolerne. Det drejer sig primært om at fastholde den landsdækkende merit for uddannelserne, men det drejer sig også om at effektivisere ressourceanvendelsen, om at inspirere hinanden og om at videregive de bedste erfaringer.

Uge 26 - 2019

24.6 - 1713 - Køre-hviletider med fjernundervisning
1713 - Køre-hviletider med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og en dags fremmøde

Læs mere
25.6 - 1714 - Digitalt takograf, udvikling og faciliteter
26.6 - 1715 - Kriminalitet og menneskesmugling (direktiv 3.2)
1715 -  Kriminalitet og menneskesmugling (direktiv 3.2)

På dette kursus beskæftiger vi os med, hvordan man som chauffør bedst muligt sikrer sig mod kriminalitet og menneskesmugling.

Læs mere
27.6 - 1716 - Køreteknik for nørder
1716 -  Køreteknik for nørder

Modul 1 - Fokus på mekanisk fysik og afprøvning af principperne for disse under kørsel

Læs mere
27.6 - 1717 - Lastsikring med fjernundervisning
1717 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere
27.6 - 1718 - Erfa lager Konferencen 2019

Uge 27 - 2019

1.7 - 1719 - Sundhed - med udgangspunkt i Chaufførens hverdag
1719 - Sundhed - med udgangspunkt i Chaufførens hverdag

Få redskaber til at undervise i sundhed

Læs mere

Uge 33 - 2019

12.8 - 1724 - Lovpligtig obligatorisk efterudd. for kørelærere
15.8 - 1725 - Kvalitetstyring og produktivitet
12.8 - 1726 - Lastsikring med fjernundervisning
1726 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere

Uge 34 - 2019

19.8 - 1744 - Instruktør ADR Førstehjælp og Brand NYE
1744 - Instruktør ADR Førstehjælp og Brand NYE

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer

Læs mere
22.8 - 1727 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2019
1727 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2019

2 dages erfaringsudveksling for alle undervisere inden for gaffeltruckuddannelserne.

Læs mere

Uge 36 - 2019

2.9 - 1728 - Prøveforberedende Kran og teoriprøve
1728 - Prøveforberedende Kran og teoriprøve

Bliv godkendt som AT eksaminator inden for kran området

Læs mere

Uge 38 - 2019

18.9 - 1731 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver
1731 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver

Forberedelseskursus til teoriprøven - men vær godt forberedt hjemmefra

Læs mere

Uge 40 - 2019

30.9 - 1722 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.
1722 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne

Læs mere
2.10 - 1732 - MOBILE KRANER - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner

Uge 45 - 2019

4.11 - 1723 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE
1723 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere

Læs mere

Uge 51 - 2019

16.12 - 1733 - Køre-hviletider for nørder
1733 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere
19.12 - 1734 - Farligt gods konferencen 2019
1734 - Farligt gods konferencen 2019

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere