TUR Faglærerkurser 2020

TUR har i samarbejde med skolernes uddannelsesledere udarbejdet et program for faglærerkurser. På faglærerkurserne modtager lærerne faglig opdatering i et forum, der rækker på tværs af skolerne. Det drejer sig primært om at fastholde den landsdækkende merit for uddannelserne, men det drejer sig også om at effektivisere ressourceanvendelsen, om at inspirere hinanden og om at videregive de bedste erfaringer.

Uge 32 - 2020

3.8 - 1829 - Lovpligtigt obligatorisk efteruddannelseskursus for kørelærere
1829 - Lovpligtigt obligatorisk efteruddannelseskursus for kørelærere

TUR udbyder den obligatoriske efteruddannelse for kørelærere på et højt fagligt niveau med undervisere i topklasse

Læs mere
6.8 - 1831 - Lastsikring med fjernundervisning
1831 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere

Uge 34 - 2020

18.8 - 1819 - Administrativ konference 2020
1819 - Administrativ konference 2020

Kom til spændende foredrag, aktuelle emner, erfaringsudveksling og kollegial og faglig sparring på TURs Administrative konference 2020

Læs mere
19.8 - 1820 - Krankonference 2020
1820 - Krankonference 2020

Kom til spændende foredrag og bliv opdateret på TURs Krankonference 2020

Læs mere
20.8 - 1834 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2020
1834 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2020

Kom til spændende foredrag og bliv opdateret på årets Gaffeltruck Konference 2020

Læs mere

Uge 35 - 2020

24.8 - 1835 - Instruktør elementær brandbekæmpelse
1835 - Instruktør elementær brandbekæmpelse

Kurset er godkendt af Færdselsstyrelsen

Læs mere

Uge 36 - 2020

31.8 - 1836 - Prøveforberedende kran inkl. prøver
1836 - Prøveforberedende kran inkl. prøver

Firedageskursus der giver godkendelse som AT-eksaminator inden for kranområdet

Læs mere

Uge 38 - 2020

15.9 - 1812 - Ud at køre med ny teknologi
1812 - Ud at køre med ny teknologi

Endagskursus der introducerer faglæreren til ny teknologi med praktisk kørsel i supermoderne lastbil

Læs mere
17.9 - 1822 - Erfa Bus 2020
1822 - Erfa Bus 2020

ERFA BUS

Læs mere
16.9 - 1828 - Avanceret lastsikring Online
1828 - Avanceret lastsikring Online

Nu udbyder TUR dette avancerede faglærerkursus online

Læs mere
16.9 - 1837 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver
1837 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver

Tredageskursus der giver godkendelse som AT-eksaminator inden for gaffeltruck

Læs mere

Uge 40 - 2020

28.9 - 1838 - MOBILE KRANER - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner
1838 - MOBILE KRANER - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner

AMU mål 48644 og 48645

Læs mere

Uge 41 - 2020

8.10 - 1833 - ERFA BAB og BAB 4
1833 - ERFA BAB og BAB 4

Nu kommer det efterspurgte BAB 4 inkl. ERFA dag

Læs mere
5.10 - 1839 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.
1839 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne

Læs mere

Uge 43 - 2020

22.10 - 1823 - Erfa Taxi 2020
1823 - Erfa Taxi 2020

Bliv opdateret i forhold til regler, praksis og erfaringer inden for Taxi området.

Læs mere

Uge 47 - 2020

16.11 - 1840 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE
1840 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere

Læs mere

Uge 51 - 2020

16.12 - 1841 - Køre-hviletider for nørder
1841 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere
17.12 - 1843 - Farligt gods konferencen 2020
1843 - Farligt gods konferencen 2020

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere