TUR Faglærerkurser 2019 og 2020

TUR har i samarbejde med skolernes uddannelsesledere udarbejdet et program for faglærerkurser. På faglærerkurserne modtager lærerne faglig opdatering i et forum, der rækker på tværs af skolerne. Det drejer sig primært om at fastholde den landsdækkende merit for uddannelserne, men det drejer sig også om at effektivisere ressourceanvendelsen, om at inspirere hinanden og om at videregive de bedste erfaringer.

Uge 14 - 2020

30.3 - 1808 - Instruktør elementær brandbekæmpelse
1808 - Instruktør elementær brandbekæmpelse

Kurset er godkendt af Færdselsstyrelsen

Læs mere
2.4 - 1809 - Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)
1809 - Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)

Todageskursus der kvalificerer til at undervise i digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider

Læs mere

Uge 16 - 2020

14.4 - 1810 - Reolsikkerhed
1810 - Reolsikkerhed

Endagskursus der kvalificerer til at undervise i reolsikkerhed

Læs mere
15.4 - 1811 - Time-, sag- og ressourcestyring
1811 - Time-, sag- og ressourcestyring

Endagskursus der introducerer deltageren til Windows-klienten Microsoft Dynamics NAV2017

Læs mere
14.4 - 1812 - Ud at køre med ny teknologi
1812 - Ud at køre med ny teknologi

Endagskursus der introducerer faglæreren til ny teknologi med praktisk kørsel i supermoderne lastbil

Læs mere
15.4 - 1813 - Bremsernes verden - Direktiv 1.2
1813 - Bremsernes verden - Direktiv 1.2

Endagskursus der introducerer til bremsernes verden

Læs mere

Uge 19 - 2020

4.5 - 1815 - Ud at køre med ny teknologi
1815 - Ud at køre med ny teknologi

Endagskursus der introducerer faglærere til ny teknologi med praktisk kørsel i supermoderne lastbil

Læs mere
5.5 - 1816 - Bremsernes verden - Direktiv 1.2
1816 - Bremsernes verden - Direktiv 1.2

Endagskursus der introducerer til bremsernes verden

Læs mere
5.5 - 1817 - ERFA Planlægning af studietur
1817 - ERFA Planlægning af studietur

ERFA med vidensdeling og inspiration til planlægning af studietur på egen skole

Læs mere

Uge 21 - 2020

18.5 - 1818 - Chaufførkonferencen 2020
1818 - Chaufførkonferencen 2020

Kom til spændende foredrag, kollegial og faglig sparring på TURs chaufførkonference 2020

Læs mere
18.5 - 1819 - Administrativ konference 2020
1819 - Administrativ konference 2020

Kom til spændende foredrag, aktuelle emner, erfaringsudveksling og kollegial og faglig sparring på TURs Administrative konference 2020

Læs mere
19.5 - 1820 - Krankonference 2020
1820 - Krankonference 2020

Kom til spændende foredrag og faglig sparring på TURs Krankonference 2020

Læs mere

Uge 23 - 2020

2.6 - 1821 - Chaufføradfærd og mental køreteknik
1821 - Chaufføradfærd og mental køreteknik

Todageskursus der kvalificerer til at undervise chauffører i hensigtsmæssig kommunikation og situationsbestemt service

Læs mere
2.6 - 1822 - Erfa Bus 2020
1822 - Erfa Bus 2020

ERFA BUS

Læs mere
3.6 - 1823 - Erfa Taxi 2020
1823 - Erfa Taxi 2020

Bliv opdateret i forhold til regler, praksis og erfaringer inden for Taxi området.

Læs mere
4.6 - 1824 - REP. - Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen
1824 - REP. - Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer

Læs mere

Uge 26 - 2020

22.6 - 1825 - Enhedslaster
1825 - Enhedslaster

AMU Mål 45077

Læs mere
24.6 - 1826 - Den økonomiske kontekst (direktiv 3.7)
1826 - Den økonomiske kontekst (direktiv 3.7)

Endagskursus der kvalificerer til at undervise i den økonomiske kontekst

Læs mere
25.6 - 1827 - ERFA efteruddannelses Gods og Bus
1827 - ERFA efteruddannelses Gods og Bus

Bemærk godskrivning jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Uge 27 - 2020

29.6 - 1828 - Avanceret lastsikring med Peter Andersson´s efterfølger
1828 - Avanceret lastsikring med Peter Andersson´s efterfølger

Nu kommer endnu et eftertragtet faglærerkursus i Avanceret lastsikring

Læs mere

Uge 32 - 2020

3.8 - 1829 - Lovpligtigt obligatorisk efteruddannelseskursus for kørelærere
1829 - Lovpligtigt obligatorisk efteruddannelseskursus for kørelærere

TUR udbyder den obligatoriske efteruddannelse for kørelærere på et højt fagligt niveau med undervisere i topklasse

Læs mere
6.8 - 1830 - Innovation og forandringsprocesser
6.8 - 1831 - Lastsikring med fjernundervisning
1831 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere

Uge 33 - 2020

10.8 - 1832 - Kvalitetstyring og produktivitet
1832 - Kvalitetstyring og produktivitet

AMU mål 11148

Læs mere

Uge 34 - 2020

17.8 - 1833 - ERFA BAB og BAB 4
1833 - ERFA BAB og BAB 4

Nu kommer det efterspurgte BAB 4 inkl. ERFA dag

Læs mere
20.8 - 1834 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2020
1834 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2020

2 dages erfaringsudveksling for alle undervisere inden for gaffeltruckuddannelserne.

Læs mere

Uge 35 - 2020

24.8 - 1835 - Instruktør elementær brandbekæmpelse
1835 - Instruktør elementær brandbekæmpelse

Kurset er godkendt af Færdselsstyrelsen

Læs mere

Uge 36 - 2020

31.8 - 1836 - Prøveforberedende kran inkl. prøver
1836 - Prøveforberedende kran inkl. prøver

Firedageskursus der giver godkendelse som AT-eksaminator inden for kranområdet

Læs mere

Uge 38 - 2020

16.9 - 1837 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver
1837 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver

Tredageskursus der giver godkendelse som AT-eksaminator inden for gaffeltruck

Læs mere

Uge 40 - 2020

28.9 - 1838 - MOBILE KRANER - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner
1838 - MOBILE KRANER - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner

AMU mål 48644 og 48645

Læs mere

Uge 41 - 2020

5.10 - 1839 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.
1839 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne

Læs mere

Uge 47 - 2020

16.11 - 1840 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE
1840 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere

Læs mere

Uge 51 - 2020

16.12 - 1841 - Køre-hviletider for nørder
1841 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere
16.12 - 1842 - Supply Chain Management / SCM / Avanceret logistikstyring
1842 - Supply Chain Management / SCM / Avanceret logistikstyring

Vigtigheden af informationer i forsyningskæden

Læs mere
17.12 - 1843 - Farligt gods konferencen 2020
1843 - Farligt gods konferencen 2020

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere