TUR Faglærerkurser 2023

TUR har i samarbejde med skolernes uddannelsesledere udarbejdet et program for faglærerkurser. På faglærerkurserne modtager lærerne faglig opdatering i et forum, der rækker på tværs af skolerne. Det drejer sig primært om at fastholde den landsdækkende merit for uddannelserne, men det drejer sig også om at effektivisere ressourceanvendelsen, om at inspirere hinanden og om at videregive de bedste erfaringer.

I 2023 vil der også være kurser i: "ADR Sikkerhedsrådgiver for nye" og "ADR Sikkerhedsrådgiver for Rep." Datoer bliver offentliggjort så snart vi kender datoerne for Beredsskabstyrelsens eksamen. 

I kursusplanen for 2023 er der også kurser som ikke er klar endnu f.eks. "Kommunikation og konflikthåndtering" og "Sundskursus", samt "Kørsel med El køretøjer både for gods og bus". Disse kurser er under udvikling og mere information kommer snarest muligt. 

Se kursuskalender og tilmeld dig kursus