TUR Faglærerkurser 2023 og 2024

TUR har i samarbejde med skolernes uddannelsesledere udarbejdet et program for faglærerkurser. På faglærerkurserne modtager lærerne faglig opdatering i et forum, der rækker på tværs af skolerne. Det drejer sig primært om at fastholde den landsdækkende merit for uddannelserne, men det drejer sig også om at effektivisere ressourceanvendelsen, om at inspirere hinanden og om at videregive de bedste erfaringer.

Du kan læse om hvert enkelt faglærerkursus via linket nedenfor. Under hvert faglærerkursus kan der også foretages tilmelding både med og uden overnatning. Har du spørgsmål til faglærerkurserne kan du enten sende en mail til Jane Ellingsen på mail: je@tur.dk eller ringe på 81 45 45 15. 

Se kursuskalender og tilmeld dig kursus