TUR Faglærerkurser 2019 og 2020

TUR har i samarbejde med skolernes uddannelsesledere udarbejdet et program for faglærerkurser. På faglærerkurserne modtager lærerne faglig opdatering i et forum, der rækker på tværs af skolerne. Det drejer sig primært om at fastholde den landsdækkende merit for uddannelserne, men det drejer sig også om at effektivisere ressourceanvendelsen, om at inspirere hinanden og om at videregive de bedste erfaringer.

Uge 38 - 2019

17.9 - 1726 - Lastsikring med fjernundervisning
1726 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere
18.9 - 1731 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver
1731 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver

Forberedelseskursus til teoriprøven - men vær godt forberedt hjemmefra

Læs mere

Uge 40 - 2019

30.9 - 1722 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.
1722 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne

Læs mere
2.10 - 1732 - MOBILE KRANER - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner

Uge 45 - 2019

4.11 - 1723 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE
1723 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere

Læs mere

Uge 51 - 2019

16.12 - 1733 - Køre-hviletider for nørder
1733 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere
19.12 - 1734 - Farligt gods konferencen 2019
1734 - Farligt gods konferencen 2019

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere

Uge 2 - 2020

6.1 - 1801 - Lovpligtigt obligatorisk efteruddannelseskursus for kørelærere
1801 - Lovpligtigt obligatorisk efteruddannelseskursus for kørelærere

TUR udbyder den obligatoriske efteruddannelse for kørelærere på et højt fagligt niveau med undervisere i topklasse

Læs mere

Uge 3 - 2020

13.1 - 1802 - Varebilsuddannelsen
1802 - Varebilsuddannelsen

På baggrund af ny lov om varebiler udbydes dette kursus for at give deltageren ny viden

Læs mere

Uge 6 - 2020

3.2 - 1804 - Prøveforberedende kran inkl. prøver
1804 - Prøveforberedende kran inkl. prøver

Firedageskursus der giver godkendelse som AT-eksaminator inden for kranområdet

Læs mere

Uge 11 - 2020

11.3 - 1805 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver
1805 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver

Tredageskursus der giver godkendelse som AT-eksaminator inden for gaffeltruck

Læs mere

Uge 14 - 2020

2.4 - 1806 - Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)
1806 - Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)

Todageskursus der kvalificerer til at undervise i digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider

Læs mere

Uge 16 - 2020

14.4 - 1807 - Reolsikkerhed
1807 - Reolsikkerhed

Endagskursus der kvalificerer til at undervise i reolsikkerhed

Læs mere
15.4 - 1808 - Time-, sag- og ressourcestyring
1808 - Time-, sag- og ressourcestyring

Endagskursus der introducerer deltageren til Windows-klienten Microsoft Dynamics NAV2017

Læs mere
14.4 - 1809 - Ud at køre med ny teknologi
1809 - Ud at køre med ny teknologi

Endagskursus der introducerer faglæreren til ny teknologi med praktisk kørsel i supermoderne lastbil

Læs mere
15.4 - 1810 - Bremsernes verden - Direktiv 1.2
1810 - Bremsernes verden - Direktiv 1.2

Endagskursus der introducerer til bremsernes verden

Læs mere

Uge 19 - 2020

4.5 - 1811 - Ud at køre med ny teknologi
1811 - Ud at køre med ny teknologi

Endagskursus der introducerer faglærere til ny teknologi med praktisk kørsel i supermoderne lastbil

Læs mere
5.5 - 1812 - Bremsernes verden - Direktiv 1.2
1812 - Bremsernes verden - Direktiv 1.2

Endagskursus der introducerer til bremsernes verden

Læs mere
5.5 - 1813 - ERFA Planlægning af studietur
1813 - ERFA Planlægning af studietur

ERFA med vidensdeling og inspiration til planlægning af studietur på egen skole

Læs mere

Uge 21 - 2020

18.5 - 1814 - Chaufførkonferencen 2020
1814 - Chaufførkonferencen 2020

Kom til spændende foredrag, minioplæg og kollegial og faglig sparring på TURs chaufførkonference 2020

Læs mere
18.5 - 1815 - Administrativ konference 2020
1815 - Administrativ konference 2020

Kom til spændende foredrag, minioplæg og kollegial og faglig sparring på TURs Administrative konference 2020

Læs mere
19.5 - 1816 - Krankonference 2020
1816 - Krankonference 2020

Kom til spændende foredrag og faglig sparring på TURs Krankonference 2020

Læs mere

Uge 23 - 2020

2.6 - 1817 - Chaufføradfærd og mental køreteknik
1817 - Chaufføradfærd og mental køreteknik

Todageskursus der kvalificerer til at undervise chauffører i hensigtsmæssig kommunikation og situationsbestemt service

Læs mere

Uge 26 - 2020

22.6 - 1818 - Enhedslaster
24.6 - 1819 - Den økonomiske kontekst (direktiv 3.7)
1819 - Den økonomiske kontekst (direktiv 3.7)

Endagskursus der kvalificerer til at undervise i den økonomiske kontekst

Læs mere

Uge 32 - 2020

3.8 - 1820 - Lovpligtigt obligatorisk efteruddannelseskursus for kørelærere
1820 - Lovpligtigt obligatorisk efteruddannelseskursus for kørelærere

TUR udbyder den obligatoriske efteruddannelse for kørelærere på et højt fagligt niveau med undervisere i topklasse

Læs mere
4.8 - 1821 - Innovation og forandringsprocesser
6.8 - 1822 - Lastsikring med fjernundervisning
1822 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere

Uge 33 - 2020

10.8 - 1823 - Kvalitetstyring og produktivitet

Uge 34 - 2020

20.8 - 1824 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2020
1824 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2020

2 dages erfaringsudveksling for alle undervisere inden for gaffeltruckuddannelserne.

Læs mere

Uge 36 - 2020

31.8 - 1825 - Prøveforberedende kran inkl. prøver
1825 - Prøveforberedende kran inkl. prøver

Firedageskursus der giver godkendelse som AT-eksaminator inden for kranområdet

Læs mere

Uge 38 - 2020

16.9 - 1826 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver
1826 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver

Tredageskursus der giver godkendelse som AT-eksaminator inden for gaffeltruck

Læs mere

Uge 40 - 2020

28.9 - 1827 - MOBILE KRANER - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner

Uge 51 - 2020

16.12 - 1828 - Køre-hviletider for nørder
1828 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere
16.12 - 1829 - Supply Chain Management / SCM / Avanceret logistikstyring
1829 - Supply Chain Management / SCM / Avanceret logistikstyring

Vigtigheden af informationer i forsyningskæden

Læs mere
17.12 - 1830 - Farligt gods konferencen 2020
1830 - Farligt gods konferencen 2020

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere