1706 - ERFA Konference - EU Efteruddannelse Gods og Bus

Brancherettet faglærerkursus gods og bus

Bemærk godskrivning jf. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse

Erfa-konferencen for faglærer der underviser på efteruddannelse for godschauffører (Brancherettet gods og bus)

I 2018 er efteruddannelsen ændret således, at uddannelsen bl.a. består af brancherettet kurser, af to dages varighed. TUR afholder derfor et erfa-kursus i 2019, for at danne sig et indtryk af, hvordan de nye uddannelser forløber.

Hvem kan deltage:

Alle faglærere der underviser på EU Efteruddannelserne for gods og bus.

Varighed:

1 dag - programmet kommer snarest.

Godskrivning:
Iflg. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus, kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere hvad der svarer til 1 dags relevant efteruddannelse.

Kursusleder:
Mogens Ellgaard-Cramer og Johnny Bengtson
Mogens Ellgaard-Cramer er ansat i TUR som konsulent indenfor vejgodsområdet

Johnny Bengtson er ansat i TUR som konsulent indenfor personbefordringsområdet. Johnny Bengtson har mange års erfaring indenfor branchen både fra skoleverden og fra sin tid hos Trafik-, Bygge- og Boligsyrelsen.

Sted:
AMU-Fyn, C.F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ 

Min. antal deltagere:
15

Max. antal deltagere:
100

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

13. juni 2019

Pris:

Kr. 1.795,- 

 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator, Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Konsulent, Mogens Ellgaard-Cramer, mc@tur.dk

Deltagerliste

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag