1712 - ERFA Lastsikring

Bemærk godskrivning jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse

Der har over for TUR været udtrykt behov for ERFA-konferencer, også på dette fagområde, for således at kunne udveksle hensigtsmæssige undervisningsmetoder, og ikke mindst: Sikre en ajourføring af undervisernes kendskab til lovgivning, udvikling af udstyr og god skik (Best Practice), samt landsdækkende ensartethed i bedømmelser, i forbindelse med de praktiske lastsikringsprøver og opdatering af nye regler og sanktioner.

Indholdet vil bl.a. være:

-       Relevante temaer, eks. nyt på lovgivningsområdet, nyt på materielsiden etc.

-       Udveksling af undervisningsmodeller (fælles inspiration)

-       Praktisk bedømmelse

Hvem kan deltage?

Kurset er relevant for alle faglærere der underviser i lastsikring.

Deltagerne skal medbringe til kurset: 

Bærbar PC skal medbringes til kurset.

Godskrivning:

Iflg. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus, kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere hvad der svarer til 2 dages relevant efteruddannelse.

Varighed
2 dage

Afviklingsform
Teori og ERFA 

Kursusleder
Jørgen Gregersen.
Jørgen Gregersen er ansat i TUR som konsulent med ansvar for kran og farligt gods området. Han har tidligere arbejdet som faglærer og har undervist i bl.a. lastsikring.

Sted
Odense Congres Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ 

Min. antal deltagere:
10

Maks. antal deltagere:
50

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

6. - 7. juni 2019

Pris:

Excl. overnatning 3.150,- kr.
Inkl. overnatning 3.875,- kr.

Godskrivning:
læs mere nedenfor jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse

 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Jørgen Gregersen, jg@tur.dk

Deltagerliste

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag