1714 - Digitalt takograf, udvikling og faciliteter

Bemærk godskrivning jf. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse

I 2019 vil der være tre forskellige typer af kontrolapparater på markedet. dette giver chaufførerne store udfordringer, idet apparaterne opfører sig temmelig forskelligt i hverdagen. Vi vil på kurset sætte spotlight på, hvad der kendetegner apparaterne – og hvordan de betjenes.

Herunder:

  • Registrering af køretid
  • Manuel indtastning
  • Start proceduren
  • Betjening via mobiltelefon
  • GPS overvågning
  • Trådløs kontrol

Hvem kan deltage?
Faglærere der underviser på chaufføruddannelserne

Varighed
1 dag

Afviklingsform
Teori og fjernundervisning 

Godskrivning:

Iflg. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus, kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere hvad der svarer til 1 dags relevant efteruddannelse.

Kursusleder og Oplæg fra Peter Steen Clausen
Jes-Peter Nielsen og Mogens Ellgaard-Cramer.
Jes-Peter Nielsen har en baggrund som underviser både på de grundlæggende kvalifikationskurser og på EU-efteruddannelserne. Han har de senere år arbejdet for TURForlag både med undervisningsmaterialer og med interaktive programmer.

Peter Steen Clausen kender mange fra faglærerkurserne om køre-hviletiderne. Han er ansat ved Tungvognssektionen og har en meget stor viden om både køre-hviletiderne, digital takograf mv.

Sted
AMU Syd, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding 

Min. antal deltagere:
10


Maks. antal deltagere:
22

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

25. juni 2019

KURSET ER BOOKET OP - skriv til je@tur.dk, hvis du ønsker at komme på venteliste eller vi opretter et hold mere hvis behovet er der.

Pris:

Kr. 2.250,- 

Godskrivning:
læs mere nedenfor jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse

 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Jes-Peter Nielsen, jpn@turforlag.dk

Deltagerliste

Program

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag