1715 - Kriminalitet og menneskesmugling (direktiv 3.2)

På dette kursus beskæftiger vi os med, hvordan man som chauffør bedst muligt sikrer sig mod kriminalitet og menneskesmugling.

Bemærk godskrivning jf. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse

Deltagere på dette kursus vil blive præsenteret for den nyeste viden om emnet kriminalitet og menneskesmugling
(direktivets punkt 3.2).

F.eks. ser vi på:

  • De farer og faldgruber chaufføren kan udsættes for i et transportforløb i forhold til kriminalitet og menneskesmugling.
  • Eksempler hentet fra virkeligheden
  • Gode råd om hvordan man udgår at blive inddraget i smugling
  • Undervisningsmaterialer som kan bruges i den daglige undervisning

Nye krav til kursuslederen for at sikre høj kvalitet på TURs faglærerkurser:
Kursuslederen medbringer og præsenterer et forslag til lektions- og undervisningsplan for faglærerne, for det pågældende fag, der undervises i.

Undervisningsplanen kan danne grundlag og give inspiration til den lokale undervisningsplan, som faglærerne anvender på egen skole også set i forhold til det vejledende pensum.

Hvem kan deltage?
Kurset er rettet mod nye og mindre erfarne faglærere.

Godskrivning:
Iflg. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus, kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere hvad der svarer til 1 dags relevant efteruddannelse.

Adgangskrav/deltagerforudsætninger
Deltagere skal have erfaring med at undervise på EU-kvalifikationsuddannelsen.

Varighed
1 dag

Afviklingsform
Kurset afvikles med afsæt i teori og i workshops.

Skal medbringes
Deltagere skal medbringe bærbar PC og USB-pind, hvis det er muligt.

Kursusleder
Jes-Peter Nielsen og ekstern oplægsholder

Ekstern oplægsholder
Erfaren og kyndig oplægsholder fra Politi og Skat

Sted
AMU Syd, C. F. Tietgensvej 6, Kolding

Min. antal deltagere:
8

Maks. antal deltagere:
24

 

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

26. juni 2019

Pris:

Kr. 2.095,-

Godskrivning:
læs mere nedenfor jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse

 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Jes-Peter Nielsen, jpn@turforlag.dk

Deltagerliste

Program

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag