1723 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere


Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere, der bl.a. er et krav for undervisning på farligt gods chaufføruddannelser (ADR-bevis)

Kurset giver indsigt i ADR-konventionens opbygning og indhold, samt indsigt i relevante bekendtgørelser mv., og forbereder igennem øvelsesopgaver og individuel vejledning deltageren på Sikkerhedsrådgivereksamenens to dele, der består af en multiple-choise prøve og en case-study.

NB! Tilmelding til Beredskabsstyrelsens eksamen (og eksamensgebyr) skal deltagere selv afklare med BRS. Sidste frist for tilmelding til Beredskabsstyrelsens eksamen er den 9. oktober 2019. >Se styrelsens hjemmeside

For yderligere information om eksamen samt pris for eksamen klik her: >Se styrelsens hjemmeside


Hvem kan deltage?
Kurset er fortrinsvis for faglærere inden for chaufførområdet, der påregner at skulle undervise på farligt gods chaufføruddannelser.

Adgangskrav/deltagerforudsætninger
Pensum er meget omfattende, og kurset fordrer noget forudgående kendskab til farligt gods området, svarende til gennemført ADR-chaufførkursus, dækkende Grund, klasse 1 og tank. (Gennemført indenfor det seneste år).

Gældende ADR udleveres på kurset.

Varighed
6 dage: datoerne kommer så snart vi kender datoen for Beredskabsstyrelsens eksamen. 

Afviklingsform
I kurset indgår tematiseret gennemgang af
- Lovstof mv.
- Struktur og opbygning af ADR-konvention
- Eksamensbestemmelser
Øvelsesopgaver, individuelle og fælles
Individuel vejledning, vedrørende case-study opgavebesvarelser

Kursusleder
Jørgen Gregersen
Jørgen Gregersen har en baggrund som chauffør og kørelærer og er ansat som faglærer på EUC Nord i Frederikshavn indenfor Transport. Derudover er han TURs konsulent på Kran og Farligt gods området.

Sted
Odense Congres Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ  


Min. antal deltagere:
4

Maks. antal deltagere:
6

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

4. - 6 + 13. - 15. november 2019


Pris:

Excl. overnatning 11.500,- kr.
Incl. overnatning  14.300,- kr.

For mere information

Vedr. tilmelding: kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold: Kursusleder Jørgen Gregersen, jg@tur.dk

Deltagerliste

Program