1728 - Prøveforberedende Kran og teoriprøve

Bliv godkendt som AT eksaminator inden for kran området

Deltageren forberedes til teoretisk eksaminatorprøve.

Kurset tager konkret udgangspunkt i:

 • Gennemgang af kompetencebeskrivelser
 • Censorvejledning(er)
 • Standard(er)
 • Relevante AT-meddelelser
 • UV-materialer
 • Rettigheder og pligter
 • Teoretiske og praktiske certifikatprøver

Kurset slutter med en teoretisk prøve, der skal bestås.

Den praktiske prøve
Den praktiske prøve kan afvikles, når den teoretiske prøve er bestået. Praktiske prøver afvikles løbende, og dato for dette aftales med kursuslederen.

Eventuel dispensation for kravet om praktisk prøve, jvf. bestemmelserne i gældende censorvejledninger.

Hvem kan deltage?

Nye og erfarne faglærere der søger godkendelse som eksaminatorer i henhold til betingelserne i censorvejledningen for mobile kraner.

Adgangskrav/deltagerforudsætninger

Det forudsættes at deltagere har god og opdateret indsigt i Arbejdstilsynets bestemmelser for kranføreruddannelser, kranbetjening, anhugning mv. (I praksis på niveau med gennemført/repeteret kranføreruddannelse indenfor det sidste års tid).

NB! Kurset fokuserer på forberedelse til den ”udvidede” teoriprøve, og forudsætter derfor at basis er på plads. (Ved tvivl – kontakt kursuslederen før tilmelding.

Godkendelse eksaminator til Mobile kraner til og med 30TM:

 • Kranbasis
 • Certifikat til mobile kraner til og med 30TM

Godkendelse eksaminator til Mobile kraner over 30TM:

 • Godkendt eksaminator til mobile kraner til og med 30TM
 • Certifikat til mobile kraner over 30TM

Varighed
3 dage

Afviklingsform
Fortrinsvis teoribaseret, hvor der dog kan indgå praktiske demonstrationer mv.

Kursusleder
Kim Roger Poulsen, er ansat som faglærer på EUC Lillebælt og har en meget stor og bred viden og erfaring og viden om kran området, både fra erhvervslivet og som underviser.

Sted
EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia

Min. antal deltagere:
3

Maks. antal deltagere:
12


Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

2. - 4. september 2019 inkl. teoriprøve.

Teoriprøven afvikles den 4. september 2019

Pris:

Excl. overnatning Kr. 5.895,-
Incl. overnatning Kr. 7.895,-

Pr. prøve Kr. 3.000,-

 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Kim Roger Poulsen, kpo@eucl.dk

Deltagerliste

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag