1732 - MOBILE KRANER - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner

Dette kursus er for kranlærere, der ønsker et dybere kendskab til mobilkraner, opstilling og anvendelse af ballast. Anvendelse af forskellige typer løfteudstyr i praktisk kranarbejde, samt implementeringen af dette i undervisningen.

Kursets giver en dyberegående og ajourført baggrundsviden om:

  • Mobilkraners opstilling og anvendelse
  • Nye regler, standarder mv.
  • Anvendelse af særligt løftegrej 

Der er et stort antal undervisere som aldrig selv har betjent en mobilkran, som de nu selv må uddanne elever i at betjene. Samt give indsigt i de nye og stadigt mere avancerede typer løftegrej som der kommer/er på markedet

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til godkendte eksaminatorer inden for mobile kraner, som har brug for opdatering inden for mobile kraner – teoretisk og praktisk.

Adgangskrav/deltagerforudsætninger

Godkendt eksaminator samt generel undervisningserfaring.

Varighed

3 dage

Afviklingsform
Teori samt praktiske øvelser 

Kursusleder
Thomas Pedersen og medunderviser Kjell Tosti
Thomas Pedersen er ansat på Learnmark som faglærer og underviser inden for kran området. Han har en bred praktisk erfaring i arbejde med mobile kraner.

Kjell Tosti er ansat på AMU Hoverdal og har mange års erfaring inden for kran området.

Sted

Hoverdal, Hoverdalvej 28, Spjeld  

Min. antal deltagere:
9

Maks. antal deltagere:
16


Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

2. - 4. oktober 2019 

Pris:
Excl. overnatning 3.950,-
Incl. overnatning 5.950,-


 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Thomas Pedersen, thpe@learnmark.dk 

Deltagerliste

Program