1738 - Instruktør ADR Førstehjælp og Brand NYE

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer

Formålet med dette kursus:
At sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet for at være en god og troværdig underviser i brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods.

At deltageren får udviklet sine kompetencer i at forberede og gennemføre undervisningen i brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods chaufføruddannelsen.

Adgangskrav/deltagerforudsætninger:
Deltagerne skal have en pædagogisk uddannelse eller anden relevant pædagogisk erfaring specielt inden for voksenundervisning eller instruktørvirksomhed. Instruktøren skal kunne tale dansk.

Deltagerne skal indenfor det seneste år have gennemført et kursus i elementær brandbekæmpelse af MINIMUM 3 timer.
Deltagerne skal ligeledes inden for det seneste år have gennemført Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsmoduler: Hjerte-Lunge-Redning, Livreddende førstehjælp og Genoplivning med hjertestarter.

Tilmelding til dette kursus:
Tilmelding til kurset foretages online ved at klikke på tilmeldingslinket i højre side. MEN DERUDOVER bedes hver deltager maile kopi af kursusbevis i elementær brandbekæmpelse SAMT kopi af kursusbevis i Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsmoduler i Hjerte-Lunge-Redning, Livreddende førstehjælp og Genoplivning med hjertestarter til Jane Ellingsen på je@tur.dk
Tilmeldingen er først gældende til dette kursus, når TUR har modtaget ovenstående og bekræftelse til kurset kommer først herefter.

Tilmeldingsfrist: 
På dette kursus har vi en tilmeldingsfrist, da vi har aftale med Rescue and Safety Center i Korsør. Seneste tilmelding er den 11. februar 2019.

Medbring til kurset: 
Deltageren skal medbringe bærbar PC

Varighed:
3 dage - Mødetid alle dage fra kl. 08:00 - 16:00

Kursusbevis: 
Der udstedes kursusbevis når kurset er slut. For at modtage dette kursusbevis SKAL man deltage i alle undervisningslektionerne og opfylde målkravene.

Kursusledere og undervisere:
Kommer snart  

Sted
Rescue and Safety Censter, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør.
TUR sørger for overnatning på hotel i Korsør. 

Min. antal deltagere:
4

Maks. antal deltagere:
16

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og Pris

27. februar - 1. marts 2019

Pris:
Excl. overnatning 6.950,-kr.
Inkl. overnatning og forplejning 9.200,- kr.

   


For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Jørgen Gregersen, jg@tur.dk

Deltagerliste

Program

 

  

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag