1740 - REP. - Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer

Formålet med dette kursus:
At sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet for at være en god og troværdig underviser i  brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods.

At deltageren får udviklet sine kompetencer i at forberede og gennemføre undervisningen i brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods chaufføruddannelsen.

Adgangskrav/deltagerforudsætninger:
Deltagerne skal have et gyldigt instruktørkursusbevis i "brand og førstehjælp til farligt gods i chaufføruddannelsen". Bevisets gyldighed forlænges for en ny 5-årig periode, såfremt indehaveren inden for det sidste år før bevisets udløbsdato har gennemført et repetitionskursus med tilfredsstillende resultat.

Tilmelding til dette kursus:
Tilmelding til kurset foretages online ved at klikke på tilmeldingslinket i højre side.
Tilmeldingen er først gældende til dette kursus,  når TUR har bekræftet tilmeldingen.

Tilmeldingsfrist: 
På dette kursus har vi en tilmeldingsfrist, da vi har aftale med Resue and Safety Center i Korsør: Seneste tilmelding er den 20. februar 2019.

Medbring til kurset: 
Deltageren skal medbringe bærbar PC

Varighed:
1 dag - Mødetid kl. 08:00 - 16:00

Kursusbevis: 
Der udstedes kursusbevis når kurset er slut. For at modtage dette kursusbevis SKAL man deltage i alle undervisningslektionerne og opfylde målkravene.

Kursusledere og undervisere:
Information kommer senere. 

Sted:
Rescue and Safety Center, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. 

Min. antal deltagere:
4

Maks. antal deltagere:
12

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og Pris

4. marts 2019


Pris:
3.600,- kr.


For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Jørgen Gregersen, jg@tur.dk

Deltagerliste 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag