1828 - Avanceret lastsikring Online

Faglærerkurset ”Avanceret lastsikring” afholdes nu som onlinekursus

Foto: MariTerm AB

Hvad er ”Avanceret lastsikring online”?

Kurset ”Avanceret lastsikring online” er onlineversionen af det populære faglærerkursus, som TUR har udbudt gennem en årrække.

Efter dette kursus har du opnået et mere dybdegående kendskab til avanceret lastsikringsteknik ved transport af gods på landevej, jernbane og skib.

Du vil herefter kunne undervise dine elever i bl.a. beregningsteknik til dimensionering af avancerede lastsikringsarrangementer, herunder opklodsning, overfaldssurring, loopsurring, grimesurring og direkte surring.

Du vil på de 3 undervisningsdage og i selvstudierne få gennemgået bl.a. følgende:

 • Hvorfor det er afgørende at lastsikre godset til worst case scenario
 • Fysiske kræfter under de forskellige transportformer – vej, jernbane, skib
 • Generelle lastsikringsprincipper – glidning, friktion, tipning, godsdimensioner
 • Grundlæggende matematik – algebra, opløsning af ligninger, trigonometriske funktioner
 • Grundlæggende mekanik – opklodsning, kræfter og moment
 • Beregningsprincipper for opklodsning og de forskellige surringstyper (overfald, loop, grime mv.)

Desuden vil der være en gennemgang af følgende emner:

 • Regler og anbefalinger for lastsikring
 • Standarderne for køretøjers overbygninger og indretning
 • Ansvarsspørgsmål
 • Den europæiske standard EN 12195-1
 • CTU-koden

Kurset er delt op i live onlineundervisning, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål direkte til din underviser, og selvstudier mellem de 3 undervisningsdage.

Kurset afsluttes med en prøve og efterfølgende diskussion og evaluering. Se link til det komplette kursusprogram senere.

Hvem kan deltage i ”Avanceret lastsikring online”?

Kurset er udviklet til faglærere, der allerede underviser i lastsikring.

Undervisningen foregår på et højt fagligt niveau. Som deltager skal du derfor som minimum have en grundlæggende viden om lastsikring, som du fx kan have erhvervet ved deltagelse på et af TURs faglærerkurser i lastsikring.

Kurset indeholder desuden opgaver i matematik, ligesom beregningsprincipperne for avanceret lastsikring indeholder komplicerede matematiske formler. Det gælder både for CTU-koden og for den europæiske standard EN 12195-1. Du skal derfor have et solidt kendskab til matematik for at kunne deltage.

Hvem underviser i ”Avanceret lastsikring online”?

Underviser på dette kursus er Sven Sökjer-Petersen fra MariTerm AB i Sverige.

MariTerm AB er førende inden for forskning og udvikling på bl.a. lastsikringsområdet, og Sven Sökjer-Petersen er med sin store viden og mange år i branchen en af de største kapaciteter i Europa på dette felt.

Sven har stor erfaring i at undervise online i avanceret lastsikring og tilpasser undervisningen efter sit publikum, så alle kan følge med.

Hvordan afvikles kurset?

Platform

Kurset afvikles online på egen computer via mødeportalen Zoom, der fungerer som et virtuelt undervisningslokale.

Du kan fx række hånden op ved spørgsmål eller kommentarer, og du kan tale eller chatte med de andre deltagere. Undervisningen foregår på næsten samme måde som i et fysisk klasselokale, blot via en skærm.

Forbindelse

Du skal som kursist sikre dig, at du har en god, stabil internetforbindelse, gerne kablet, så du undgår udfald. Sørg for at lukke alle andre programmer ned, så de ikke kan forstyrre forbindelsen.

Sprog

Undervisningen foregår på svensk, men Sven Sökjer-Petersen er nem at forstå, og han har lovet at tale langsomt og tydeligt.

Alt undervisningsmateriale er desuden på dansk – også de Power Points, som Sven underviser efter.

TUR og MariTerm AB har gjort alt for at sikre, at undervisningen er nem at følge, og du kan undervejs stille spørgsmål direkte til Sven, enten mundtligt eller i chatten.

Grupper

Erfaringen viser, at de fleste kursister får større udbytte af onlineundervisning, når de sidder sammen i mindre grupper.

Hvis I er flere faglærere fra samme skole, der skal deltage på kurset, anbefaler vi, at I sætter jer sammen i et lokale på skolen. På denne måde kan I sparre med hinanden og evt. også arbejde sammen ved løsning af opgaverne efterfølgende.

Selvstudier

Du skal afsætte tid til selvstudier, opgaveløsning og til at se film om udvalgte emner inden næste kursusdag ugen efter.

Hvorfor vælge onlinekursus?

Der er mange fordele ved onlinekurser:

Undervisningssted efter eget valg

Du behøver ikke møde fysisk op til undervisningen.

TUR anbefaler dog, at flere faglærere fra samme skole, der er tilmeldt samme kursus, sætter sig sammen for at opnå størst muligt udbytte af undervisningen.

Større fleksibilitet

Onlineundervisning giver større fleksibilitet, da du ikke behøver have en hel dags fravær pga. kursus. Du kan således selv undervise om eftermiddagen, hvilket letter skolens planlægning af undervisningen.

Rent praktisk kan det dog være en fordel for dig at afsætte eftermiddagene til selvstudier inkl. videoer og opgaver, mens teorien fra formiddagens undervisning fortsat er frisk in mente.

Bedre koncentration

De korte undervisningsdage betyder, at du ikke når at køre træt sidst på dagen. Du kan bedre bevare koncentrationen i undervisningen, og muligheden for at agere interaktivt med underviser og de andre deltagere skærper din opmærksomhed.

Du får desuden adgang til optagelserne efterfølgende, hvilket giver dig mulighed for at gense sekvenser af undervisningen efter behov. Det kan påvirke indlæringen positivt.

Bedre økonomi og frihed i kalenderen

Et onlinekursus er betydeligt billigere end et traditionelt kursus, da der ikke skal beregnes kost, logi og transport. Det betyder bedre økonomi for skolerne.

Samtidig behøver du som kursist ikke trække hele dage ud af din kalender – heller ikke aftener.

Datoer og varighed

Forløbet består af 3 kursusdage om formiddagen:

 • 22. oktober 2020 kl. 8-12
 • 29. oktober 2020 kl. 8-12
 • 5. november 2020 kl. 8-12

Det er nødvendigt at deltage alle 3 dage for at få et kursusbevis.

Kursusmateriale

Du får følgende tilsendt inden kursusstart:

 • Link til deltagelse på onlinekurset
 • Link til den danske iBog® Håndbogen i lastsikring
 • Miniguide om lastsikring
 • Opgavehæfte
 • Adgang til digitale opgaver
 • Svensk-dansk ordliste

Kurserne optages, og du får adgang til optagelser mv. efterfølgende.

Du kan downloade programmet for undervisningen her.

Godskrivning

Iflølge Færdelsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejgodstransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i tre dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere, hvad der svarer til 1,5 dags relevant efteruddannelse.

Tilmelding og betaling

Tilmelding skal ske via skemaet på dette link. Kursusafgiften er kr. 4.700 pr. person.

Min. antal deltagere: 8

Maks. antal deltagere: 20

Evt. framelding skal ske senest 1. oktober 2020.

Spørgsmål?

Kontakt kursuskoordinator Jane Ellingsen på mail je@tur.dk eller på telefon 81 45 45 15.

Øvrige uddannelser

Hold dig opdateret om kommende kurser og uddannelser for faglærere via siden: www.tur.dk/faglærerkurser eller TUR Faglæreruddannelser på LinkedIn. Følg siden, så du automatisk får vist nyheder i dit feed.

 

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

22. oktober og 29. oktober og 5. november 2020 (alle 3 formiddage i ét forløb)
Hver kursusdag starter kl. 08:00 og slutter kl. 12:00

Pris:

Kr. 4.700,- kr.  

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Deltagerliste

Program