1903 Erfa Taxi 2021

Bliv opdateret i forhold til regler, praksis og erfaringer indenfor taxi-området.

Bemærk godskrivning jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse


På konferencen ERFA Taxi 2021 vil vi som vanligt sætte fokus på aktuelle emner, der gælder i forhold til AMU, herunder regler, praksis og erfaringsudvekling inden for taxi området, f.eks. skal vi se nærmere på aktuelle problemstillinger vedrørende den praktiske prøve især bedømmelsesgrundlaget.

Da en ERFA er faglærernes forum, opfordrer TUR alle deltagende faglærere til at henvende sig til TUR, hvis de mener der er særlige emner, der er behov for bliver programsat. I dette tilfælde bedes man venligst henvende sig til Johnny Bengtson på mail: jb@tur.dk.

Hvem kan deltage?
Undervisere på taxi kvalifikationsuddannelsen.

Godskrivning:
Iflg. Færdselstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus, kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere hvad der svarer til 0,5 dags relevant efteruddannelse.

Varighed
1 dag - Kurset starter kl. 09:00 og slutter kl. 15:30 

Afviklingsform
Oplæg i plenum og erfaringsudveksling og virksomhedsbesøg

Kursusledere
Johnny Bengtson m. fl.

Johnny Bengtson er ansat i TUR som uddannelseskonsulent med ansvar for personbefordringsområdet. Han har tidligere været ansat i Trafik,- Bolig og Byggestyrelsen.

Sted
AMU-Fyn
C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ  

Min. antal deltagere
12

Maks. antal deltagere
40
Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

10. februar 2021

Pris: 

Kr. 2.200,-  

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Johnny Bengtson, jb@tur.dk

Deltagerliste