1904 Temadag - Grundforløb 2

Temadag med målet at skabe en fælles rød tråd og afgrænsning for grundforløb 2.

Der er formentlig variation i hvordan grundforløbet afvikles, dens indhold og hvilket niveau elever står med efter grundforløbet. Ønsket er at samle så mange grundforløbslærere som muligt og få debat omkring mulighed for en rødtråd for de 20 uger.

Skolerne har skulle udarbejde en national standard for de forskellige grundforløbsprøver, så det er nærliggende at diskutere en fælles rød tråd omkring undervisningen på grundforløbet.

Dagens program:

Gennemgang og debat omkring den nuværende beskrivelse af grundforløbet i §3 i uddannelsesbekendtgørelserne.

Debat om RKV for grundforløbskompetencer; certifikater, grundfag og videns-, færdigheds- og kompetencemål (det uddannelsesspecifikke fag).

Debat om indhold, teori og praksis samt niveauet for den færdige grundforløbselev bl.a. set i forhold til den grafiske oversigt.

Gennemgang, debat og evt. revision af de nationale skabeloner til de forskellige grundforløbsprøver (gruppedrøftelse)

Forventede nye tiltag omkring GF2 fra sommer 2020 herunder indførelse af Varebilskvalifikation og ADR kap. 1.3 på relevante grundforløb.


Hvem kan deltage?
Alle faglærere der underviser på grundforløb på lager- og godsområdet.


Varighed
1 dag kl 09:00 - 16:00 (senest)  


Afviklingsform

Temadag

Kursusleder 
Jørgen Jæger og Mogens Ellgaard-Cramer

Jørgen Jæger er ansat i TUR som konsulent med ansvar indenfor bl.a. EUD området.
Mogens Ellgaard-Cramer er ansat i TUR med ansvar for Vejgodsområdet.

Afholdelsssted
AMU-Fyn
C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ

Min. antal deltagere 
20


Maks. antal deltagere    

40

 

 

 

 

 

 

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

11. februar 2021

Pris:
400,- kr.

 


 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Jørgen Jæger, jj@tur.dk

Deltagerliste