1906 Erfa Bus 2021

Længe ventet ERFA Bus afholdes nu i 2021.

Bemærk godskrivning jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse


ERFA BUS er blevet flyttet fra 2020 og afholdes nu i 2021. På kursusdagen deltager Færdselsstyrelsen med et spændende oplæg lige som trafikselskaberne også kommer og holder oplæg. Se yderliger i programmet i højre siden

Da en ERFA er faglærernes forum, opfordrer TUR alle deltagende faglærere til at henvende sig til TUR, hvis de mener der er særlige emner, der er behov for bliver programsat. I dette tilfælde bedes man venligst henvende sig til Johnny Bengtson i TUR på mail: jb@tur.dk

Hvem kan deltage?
Undervisere på personbefordringsuddannelserne - bus.

Godskrivning
Iflg. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus, kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere hvad der svarer til 1 dags relevant efteruddannelse.

Varighed
1 dag   

Afviklingsform
Oplæg i plenum, erfaringsudveksling mv.

Kursusledere
Johnny Bengtson og Jesper Henriksen.

Johnny Bengtson er ansat i TUR som uddannelseskonsulent med ansvar for personbefordringsområdet. Han har tidligere været ansat i Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen.

Jesper Henriksen er hos AMUJUUL. Han har mange års erfaring indenfor personbefordringsbranchen og har stor viden om området

Sted
AMU-Syd
C. F. Tietgens Vej 6
6000 Kolding      


Min. antal deltagere
12

Maks. antal deltagere
30
Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

11. marts 2021

Pris:

Kr. 2.200,-    

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Johnny Bengtson, jb@tur.dk

Program