1911 Prøveforberedende kran inkl. prøver

Firedageskursus der giver godkendelse som AT-eksaminator indenfor kranområdet.

På dette kursus forberedes faglæreren til eksaminatorprøver, og kurset afsluttes med teoriprøve og praktisk prøve, som begge skal bestås.

Kurset tager konkret udgangspunkt i:

 • gennemgang af kompetencebeskrivelser
 • censorvejledning(er)
 • standard(er)
 • relevante AT-meddelelser
 • UV-materialer
 • rettigheder og pligter
 • teoretiske og praktiske certifikatprøver

Den praktiske prøve kan afvikles, når den teoretiske prøve er bestået. 
Eventuel dispensation for kravet om praktisk prøve, jvf. bestemmelserne i gældende censorvejledninger.

NB! Kurset fokuserer på forberedelse til den ”udvidede” teoriprøve og forudsætter derfor, at basis er på plads. (Ved tvivl kontakt kursuslederen før tilmelding).


Hvem kan deltage?
Nye og erfarne faglærere der søger godkendelse som eksaminatorer i henhold til betingelserne i censorvejledningen for mobile kraner.


Adgangskrav/deltagerforudsætninger
Faglæreren skal have undervist på kranuddannelserne.

Det forudsættes at faglæreren har god og opdateret indsigt i Arbejdstilsynets bestemmelser for kranføreruddannelser, kranbetjening, anhugning mv. (i praksis på niveau med gennemført/repeteret kranføreruddannelse inden for det sidste års tid).

Det forventes, at faglæreren har opnået disse fornødne og praktiske kvalifikationer inden kursusstart, idet der ikke øves praktiske opgaver på kurset.

Godkendelse - eksaminator til mobile kraner til og med 30TM: 

 • Kranbasis
 • Certifikat til mobile kraner til og med 30TM

Godkendelse - eksaminator til mobile kraner over 30TM:

 • Godkendt eksaminator til mobile kraner til og med 30TM
 • Certifikat til mobile kraner over 30TM


Varighed
4 dage


Afviklingsform

Fortrinsvis teoribaseret hvor der dog kan indgå praktiske demonstrationer mv.


Kursusleder

Kim Roger Poulsen
Kim Roger Poulsen er ansat som faglærer på EUC Lillebælt og har en meget stor viden og erfaring om kranområdet både fra erhvervslivet og som underviser.


Afholdelsessted

EUC Lillebælt
Teknikervej 2
7000 Fredericia


Min. antal deltagere

3


Maks. antal deltagere

12


Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

12. - 15. april 2021  

Pris:

Excl. overnatning Kr. 6.895,-
Incl. overnatning Kr. 9.895,-
Priserne er inkl. teoriprøve.

Pris for praktisk prøve er 2.300 kr. pr. prøve

Hvis man dumper aftales yderligere med Jane Ellingsen i TUR.


 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Kim Roger Poulsen, kpo@eucl.dk