1913 Chaufførkonferencen 2021

Chaufførkonferencen byder på spændende oplæg og mulighed for erfaringsudveksling.

Bemærk godskrivning jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse

Chaufførkonferencen byder på indlæg med eksterne oplægsholdere, faglige eksperter og branchefolk samt mulighed for erfaringsudveksling, diskussion og faglig sparring. Derudover bliver der sat fokus på, hvordan branchen kan blive påvirket i den nære og lidt fjernere fremtid.

I 2021 er der lagt op til endnu en spændende konference på et højt fagligt niveau. Se programmet i højre side, når det inden længe er klar.


Hvem kan deltage?
Primært faglærere fra AMU- og EUD-skoler som er beskæftiget med vejgods- og/eller personbefordringsuddannelserne.


Godskrivning
Iflølge Færdelsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejgodstransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i tre dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere, hvad der svarer til 0,5 dags relevant efteruddannelse.


Varighed
2 dage
Konferencen starter kl. 10:00 den første dag og slutter lige efter frokost næste dag.


Afviklingsform
Konference


Kursusleder
Mogens Ellgaard-Cramer er ansat i TUR som konsulent med ansvar for chaufførområdet.


Ekstern oplægsholder
Vil fremgå i programmet.


Afholdelsessted
Hotel Koldingfjord
Fjordvej 154
6000 Kolding 


Min. antal deltagere
60


Maks. antal deltagere
100

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

10. - 11. maj 2021

Pris:

Excl. overnatning Kr. 3.500,-
Incl. overnatning Kr. 4.200,-

Godskrivning:
læs mere nedenfor jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Mogens Ellgaard-Cramer, mc@tur.dk

Deltagerliste