1924 Instruktør elementær brandbekæmpelse

Kurset er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Kurset er målrettet faglærere, som skal undervise i Elementær brandbekæmpelse på kvalifikationsuddannelsen. 

Færdselsstyrelsen har godkendt kurset, så det opfylder kravet for at undervise i faget på kvalifikationsuddannelserne på personbefordring og vejgods i forhold til bekendtgørelse nr. 1327 af 29. november 2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Kurset er udviklet i samarbejde med brandskolen i Korsør.

 Kurset indeholder:

• En brands udvikling/udbredelse.

• Håndslukningsredskaber (CO2, pulver, vand, brandtæppe).

• Brandtrekanten.

• Trinvis brandbekæmpelse

• Brandklasserne.

• Bygningskonstruktioners forhold under brand
• Flugtveje samt varslingssystemer og –instrukser

• Praktiske øvelser med håndslukningsmidler

• Information om ”varmt arbejde”

• Sikkerhed under slukningsøvelser

Se i øvrigt programmet for kurset

Adgangskrav/deltagerforudsætninger
Pædagogisk uddannelse eller anden relevant pædagogisk erfaring, specielt inden for voksenundervisning eller instruktørvirksomhed.

Evt. førstehjælpsinstruktør.

Hvis ingen anden erfaring med brand, inden for det seneste år have gennemført et kursus i elementær brandbekæmpelse af minimum
3 timers varighed.

Målgruppe:
Faglærere der underviser eller skal undervise på GK kvalifikationsuddannelsen.
Kurset er også godkendt til faglærere der underviser på EUD Grundforløbet.

Medbring til kurset: 
Deltageren skal medbringe bærbar PC

Varighed:
2 dage - Mødetid alle dage fra kl. 08:00 - 16:00

Kursusbevis: 
Der udstedes kursusbevis når kurset er slut. For at modtage dette kursusbevis SKAL man deltage i alle undervisningslektionerne og opfylde målkravene.

Kursusledere og undervisere:
Undervisere på Rescue og Safety Center  

Sted
Rescue and Safety Center
Slagelse Landevej 3
4220 Korsør.

TUR sørger for overnatning. 

Min. antal deltagere:
4

Max. antal deltagere
12

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og Pris

16. - 17. august 2021  

Pris:
Excl. overnatning 6.895,- kr.
Inkl. overnatning 7.995,- kr.

   


For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen je@tur.dk

Deltagerliste

Program