1928 REP. Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer.

Formålet med dette kursus
At sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet for at være en god og troværdig underviser i  brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods.

At deltageren får udviklet sine kompetencer i at forberede og gennemføre undervisningen i brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods chaufføruddannelsen.

Adgangskrav/deltagerforudsætninger
Deltagerne skal have et gyldigt instruktørkursusbevis i "brand og førstehjælp til farligt gods i chaufføruddannelsen". Bevisets gyldighed forlænges for en ny 5-årig periode, såfremt indehaveren inden for det sidste år før bevisets udløbsdato har gennemført et repetitionskursus med tilfredsstillende resultat.

Tilmelding til dette kursus
Tilmelding til kurset foretages online ved at klikke på tilmeldingslinket i højre side.
Tilmeldingen er først gældende til dette kursus,  når TUR har bekræftet tilmeldingen.

Tilmeldingsfrist
På dette kursus har vi en tilmeldingsfrist, da vi har aftale med Resue and Safety Center i Korsør: Seneste tilmelding er den 20. maj 2020.

Medbring til kurset
Deltageren skal medbringe bærbar PC

Varighed
1 dag - Mødetid kl. 08:00 - 16:00

Kursusbevis
Der udstedes kursusbevis når kurset er slut. For at modtage dette kursusbevis SKAL man deltage i alle undervisningslektionerne og opfylde målkravene.

Kursusledere og undervisere
Undervisere på Rescue og Safety Center  

Sted
Rescue and Safety Center
Slagelse Landevej 3
4220 Korsør. 

Min. antal deltagere
4

Maks. antal deltagere
12

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og Pris

8. november 2021


Pris:
3.600,- kr.


For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen je@tur.dk

Deltagerliste