1931 Instruktør ADR Førstehjælp og Brand for NYE

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer.

Formålet med dette kursus
At sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet for at være en god og troværdig underviser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods.

At deltageren får udviklet sine kompetencer i at forberede og gennemføre undervisningen i elementær brandbekæmpelse og førsthjælp i forbindelse med transport af farligt gods chaufføruddannelsen.


Adgangskrav/deltagerforudsætninger
Deltagerne skal have en pædagogisk uddannelse eller anden relevant pædagogisk erfaring specielt inden for voksenundervisning eller instruktørvirksomhed. Instruktøren skal kunne tale dansk.

Deltagerne skal indenfor det seneste år have gennemført et kursus i elementær brandbekæmpelse af MINIMUM 3 timer.
Deltagerne skal ligeledes inden for det seneste år have gennemført Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsmoduler: Hjerte-Lunge-Redning, Livreddende førstehjælp og Genoplivning med hjertestarter.


Tilmelding til dette kursus
Tilmelding til kurset foretages online ved at klikke på tilmeldingslinket i højre side. MEN DERUDOVER bedes hver deltager maile kopi af kursusbevis i elementær brandbekæmpelse SAMT kopi af kursusbevis i Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsmoduler i Hjerte-Lunge-Redning, Livreddende førstehjælp og Genoplivning med hjertestarter til Jane Ellingsen på je@tur.dk
Tilmeldingen er først gældende til dette kursus, når TUR har modtaget ovenstående og bekræftelse til kurset kommer først herefter. 


Medbring til kurset
Deltageren skal medbringe bærbar PC


Varighed
3 dage - Mødetid alle dage fra kl. 08:00 - 16:00


Kursusbevis: 
Der udstedes kursusbevis når kurset er slut. For at modtage dette kursusbevis SKAL man deltage i alle undervisningslektionerne og opfylde målkravene.


Sted
Rescue and Safety Center
Slagelse Landevej 3
4220 Korsør.

TUR sørger for overnatning.

Min. antal deltagere:
4

Maks. antal deltagere:
16

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og Pris

13. - 15. december 2021  

Pris:
Excl Overnatning 7.700 ,- kr.
Inkl. Overnatning 9.950,- kr. 


For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen je@tur.dk

Program