2007 ERFA Varebilsuddannelsen

Oplæg fra både Færdselsstyrelsen og politiet

Bemærk godskrivning jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse        

På dette kursus følger vi op på sidste års kursus.
Hvordan forløber undervisningen på skolerne, udfordringer ved undervisningen mv.
Erfaringsudveksling og udveksling af undervisningsmaterialer
Opsummering af emnerne som vi gennemgik sidste år:

  • færdselsregler
  • lastsikring
  • uheldsforebyggelse

Erfaringsudveksling siden sidste kursus, hvor deltagerne fik inspiration til undervisningsplan samt viden om afvikling af multiple choice-prøven og vidensdeling om spørgsmålene. Derudover er der mulighed for at udveksle materialer og erfaringsudveksle omkring undervisningen på skolerne.

Faglærerkurset tager udgangspunkt i:
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport nr. 1224 af 23/10/2018

Hvis du ønsker flere emner: 
Kontakt venligst Jesper Henriksen, hvis du har idéer eller ønsker til emner som skal med på kurset.

Hvem kan deltage?
Alle faglærere der underviser inden for grunduddannelsen og efteruddannelsen på varebil eller interesserede faglærere på godslov.
Hvis du ikke har kendskab til lastsikring i forvejen, bør TURs Lastsikringsprogram gennemføres før deltagelse på dette kursus.

Godskrivning
Iflølge Færdelsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejgodstransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i tre dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere, hvad der svarer til 1,0 dags relevant efteruddannelse.

Varighed
1 dag - Start kl. 09:00 og slut kl. 15:30

Afviklingsform
Teori, ERFA og oplæg

Ekstern oplægsholder
Færdselsstyrelsen kommer samt en oplægsholder fra politiet 

Kursusleder
Jesper Henriksen.
Jesper Henriksen er ansat på AMU Juul, og har mange års erfaring inden for transportbranchen.

Afholdelsessted
AMU-Fyn   
C. F. Tietgens Boulsevard 27
5200 Odense SØ 

Min. antal deltagere
10

Maks. antal deltagere
20

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

19. april 2022 

Pris:
Kr. 1.700,-

 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Jesper Henriksen,jesper@amujuul.dk

Deltagerliste